Länkstig

Emotioner i Domstol

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
5 960 000
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet är att studera emotioner och emotionshantering i svenska domstolar. Det antas ofta att känslor inte hör hemma i byråkrati och förvaltning för att de skulle störa principen om ”opartiskhet och saklighet”. Vi utgår dock från forskning som visat att emotioner och rationellt handlande inte är motsatta utan sammanflätade och ser ”opartiskhet och saklighet” som direktiv för hur känslor ska hanteras, snarare än uttryck för att känslor inte spelar roll. Tidigare forskning om emotioner och rätt i Storbritannien, USA och Australien visar att rättsväsendet både direkt och indirekt förhåller sig till känslor. Förövarnas och offrens känslor vägs in i bedömningarna, liksom allmänna uppfattningar om hur känslor kan påverka brottshandlingar.