Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Commercialization Done Differently: How Swedish university incubators facilitate the formation of knowledge-intensive entrepreneurial firms

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Finansieras av Maureen McKelveys forskningsprogram: “Knowledge- intensive Entrepreneurial Ecosystems: Transforming society through knowledge, innovation and entrepreneurship”, VR DNR 2017–03360. Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram.

Kort beskrivning

Universitetens roll har alltid ansetts som mycket betydelsefull. Historiskt sett har de bedrivit forskning och utbildat studenter. Senare har en tredje uppgift lagts till, nämligen att på olika sätt samverka med det omgivande samhället. Samverkansuppgiften innefattar bland annat att mer direkt bidra till ekonomisk utveckling genom t.ex. kunskapsöverföring. Det är i denna kontext min studie ska förstås. Jag studerar hur kunskap i form av idéer från forskare och andra genomgår en kommersialiseringsfas under universitetets beskyddande vingar.

Doktorand: Linus Brunnström
Huvudhandledare: Maureen McKelvey
Biträdande handledare: Evangelos Bourelos, Guido Bünstorf