Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Critique of Abstract Right - Human Rights and Property in the Time and Age of the Haitian Revolution.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Carl Wilén arbetar med en avhandling med utgångspunkt i det i rask takt växande fält som studerar de mänskliga rättigheternas historia och samtida status. Syftet är att bidra till en kritik av detta fält genom att ingripa i en konflikt om universella politisk-rättsliga former som just nu präglar forskningen om den haitiska revolutionen (1791-1804), där slavar och deras allierade för första gången i historien avskaffade slaveriet och etablerade en självständig stat.

Avhandlingen innehåller historiska undersökningar av den haitiska revolutionen som social rörelse och teoretiska undersökningar av olika möjligheter att formulera förhållandet mellan abstrakta politiska former och egendomsrelationer.