Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Demokratisk fostran. Visioner och motsägelser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR) samt Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL)

Kort beskrivning

Tove Anderssons avhandlingsarbete handlar om skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Uppdraget har länge betraktats som självklart – om än inte lätt – och det har historiskt tolkats på olika sätt. Mot en skisserad bakgrund av hur fostran har betraktats i förhållande till utbildning historiskt, undersöks hur tanken om att fostra just demokratiska medborgare tar sig uttryck i samband med andra världskrigets slut samt under 1990-talets början i Sverige.

Utifrån den idéhistoriska studien vill projektet bidra till en diskussion om dagens skola och styrdokument i förhållande till sitt historiska arv, men också i förhållande till den alltjämt aktuella utbildningsfilosofiska frågan: är det möjligt att fostra elever till demokratiska medborgare och hur kan denna möjlighet i så fall tänkas?