Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt masterprogram i fotografi

Detta program kommer öppna för anmälan i oktober 2023.

Arbetsprovsinstruktioner

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Alla texter ska vara på engelska. 

Ditt arbetsprov till masterprogrammet i fotografi ska innehålla: 

 1. CURRICULUM VITAE (CV) – max 2 sidor. Ditt CV ska innehålla information om tidigare utbildning, utställningar, projekt, publikationer, insatser och annan erfarenhet du har anskaffat dig inom området för fotografi, bildkonst och eller andra relevanta områden.
   
 2. BESKRIVNING AV DIN PRAKTIK – max 4000 tecken. Reflektera över din praktik, process och mål.
  - Beskriv din metod.
  - Beskriv dina kärnfrågor och/eller teman.
  - Reflektera över hur din praktik utvecklats över tid.
  - Relatera din praktik till referenser och andra, för din praktik, relevanta ämnen,
    till exempel aktuella samhälleliga, politiska och miljömässiga frågor.
   
 3. MOTIVATIONSBREV – max 8000 tecken.
  - Motivera varför du valt att söka till masterprogrammet i fotografi samt
    reflektera kring mål som du vill uppnå.
  - Beskriv ett projekt som du vill genomföra inom ramen för programmet. 
   
 4. ARBETSPROV – 3–7 projekt. Varje projekt kan bestå av en eller flera bilder. Du kan ladda upp valfri kombination av video, ljud, stillbilder och text men begränsa längden på eventuella videos till 15 minuter. Glöm inte att ange titel, medium, storlek och produktionsår för varje uppladdat projekt. 
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Bedömning av arbetsprov

 • Tekniska färdigheter och gestaltande förmåga
 • Kunskaper om ämnet fotografi och dess kontexter
 • Förmåga att muntligen presentera, reflektera och argumentera kring egna val (i arbetsprovet)
 • Förmodad möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprover efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer hållas på HDK-Valand eller online. Om du blir kallad till intervju kommer du att kontaktas via den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Söka med reell kompetens

Om du inte har en kandidatexamen i fotografi kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning. 

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor.

Viktiga datum

17 oktober 2022: Ansökningsperioden öppnar 

16 januari 2023: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

23 januari 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Februari 2023: Besked om intervju skickas ut

Mars 2023: Intervjuer hålls, datum tillkännages i januari

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se