Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt masterprogram i fotografi

Detta program öppnar för anmälan igen i oktober 2022.

Arbetsprovsinstruktioner

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter  personuppgifter i materialet. Alla texter ska vara på engelska. 

Ditt arbetsprov till masterprogrammet i fotografi ska innehålla: 

 1. CURRICULUM VITAE (CV) – max 2 sidor. Ditt CV ska innehålla information om tidigare utbildning, utställningar, projekt, publikationer, insatser och annan erfarenhet du har anskaffat dig inom området för visuell/bildkonst. 
   
 2. BESKRIVNING AV DIN KONSTNÄRLIGA PRAKTIK – max 4000 tecken. Reflektera över din konstnärliga praktik, process och mål. Relatera detta till den samtida världen så som du uppfattar den som visuell konstnär/fotograf. 
   
 3. MOTIVATIONSBREV – max 8000 tecken. Motivera varför du valt att söka till masterprogrammet i fotografi och specificera dina mål för din egen konstnärliga utveckling inom utbildningen. Beskriv också ett projekt som du vill genomföra inom ramen för programmet. 
   
 4. ARBETSPROV – 3–7 projekt. Varje projekt kan bestå av en eller flera bilder. Ge också en tydlig redogörelse för hur din praktik har utvecklats över tid. Du kan ladda upp valfri kombination av video, ljud, stillbilder och text men begränsa varaktigheten på ett klipp till 15 minuter. Glöm inte att ange titel, medium, storlek och produktionsdatum för varje uppladdat projekt. 
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Bedömning av arbetsprov

 • Tekniska färdigheter och gestaltande förmåga
 • Kunskaper om ämnet fotografi och dess kontexter
 • Förmåga att muntligen presentera, reflektera och argumentera kring egna val (i arbetsprovet)
 • Förmodad möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprover efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer hållas på HDK-Valand eller online. Om du blir kallad till intervju kommer du att kontaktas via den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Söka med reell kompetens

Om du inte har en kandidatexamen i fotografi kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning. 

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor.

Viktiga datum

18 oktober 2021: Ansökningsperioden öppnar 

17 januari 2022: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

24 januari 2022: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2022: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2022: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Februari 2022: Besked om intervju skickas ut

Mars 2022: Intervjuer hålls, datum tillkännages i januari

7 april 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se