Till startsida
Webbkarta
 • Lär dig något nytt!

  På Göteborgs universitet pågår forskning inom en mängd olika ämnen, allt från konst till medicin. Vi har också många tvärande forskningsprojekt där kunskaper från olika områden möts. Här kan du läsa populärvetenskapliga artiklar om våra forskare och deras forskning.

  Läs våra artiklar och reportage »
  Lär dig något nytt!

Forskning som påverkar

Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning som präglas av mångvetenskapligt samarbete och är nära knuten till utbildningen.
Våra 2 700 forskare/lärare och doktorander forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria. Universitetet har också starka forskarprofiler med Nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen.

Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid våra institutioner och centrumbildningar. Du hittar mer information om universitetets forskning via länkarna nedan.

 

Forskningsnyheter

 • Hedersdoktor vid Göteborgs universitet får Nobelpriset i kemi

  [2015-10-07] Årets kemipris tilldelas Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar. De delar på priset för att på molekylär detaljnivå ha "kartlagt hur celler lagar skadat DNA och felsäkrar den genetiska informationen". Tomas Lindahl arbetade flera år vid Göteborgs universitet och utnämndes till hedersdoktor vid universitet 1991. - Jag är stolt över att ha haft möjligheten att få arbeta med honom, säger Per Sunnerhagen, professor vid Göteborgs universitet.

 • Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

  [2015-10-08] Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Martin Bergö.

Fler nyheter

Forskarporträtt: Laura Downing kämpar för att ge afrikanska språk upprättelse

Laura Downing

2 000 språk talas i Afrika, men bara ett par hundra i Europa. Ändå utgår lingvister i sin forskning nästan alltid från samma tio språk, och där ingår sällan ett afrikanskt. Laura Downing vill därför ge de afrikanska språken lingvistisk upprättelse.

 

Läs artikeln i GU-journalen nr 3, 2015 (PDF, öppnas i nytt fönster)

 Läs fler forskarporträtt!


Centrum för konsumtionsvetenskap

Centrum för konsumtionsvetenskap är Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. Aktuella forskningsteman är digitalisering, kultur, mat, mobilitet och nationella konsumtionsmönster. Målsättningen är att skapa ny kunskap om konsumtion och konsumtionsmönster som är relevant för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter

Läs mer om centrum för konsumtionsvetenskap

Videogalleri

Emeriti 21

Samtal om förebilder, tankar om filosofins och statsvetenskapens historia på Göteborgs universitet, avtryck och framtidstankar. Mats Furberg har varit och är en aktiv skribent i frågor om språk, påverkan, självreflektion, självförståelse och livets mening. Sören Holmberg har särskilt intresserat sig för opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem, "Quality of Government".

Publicerad 2015-07-01

Dela filmen

Videogalleri

tipbox