Till startsida
Webbkarta
 • Lär dig något nytt!

  På Göteborgs universitet pågår forskning inom en mängd olika ämnen, vi har allt från konst till medicin. Vi har också många tvärande forskningsprojekt där kunskaper från olika områden möts. Här kan du läsa populärvetenskapliga texter om våra forskare och deras forskning.

  Läs våra artiklar och reportage »
  Lär dig något nytt!

Forskning som påverkar

Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning med 2 700 forskare/lärare och doktorander, som forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria. Universitetet har också starka forskarprofiler med Nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen.

Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid våra institutioner och centrumbildningar. Du hittar mer information om universitetets forskning via länkarna nedan.

Forskningsnyheter

 • Forskar om filosofiska frågor inom rättspsykiatrin

  [2015-08-27] I somras antogs Susanna Radovic som docent i teoretisk filosofi vid Humanistiska fakulteten. Hon intresserar sig bland annat för frågor som rör psykisk störning och dess koppling till brott och ansvar för sina handlingar.

 • Tarmfloran kan förstärka negativa effekter av fettrik kost

  [2015-08-27] Tarmforan hos möss som äter fiskolja utvecklar bakterier som skyddar mot både viktökning och inflammation. Tarmfloran hos möss som äter onyttiga fetter utvecklar däremot skadliga bakterier som ökar både inflammationsrisken och insulinsresistensen. En ny studie, som publiceras i Cell Metabolism, visar att tarmens bakterier kan vara ett lämpligt mål för behandling av metabola störningar.

Fler nyheter

Helene Brembeck studerar hur föremål rör sig mellan ägare

Ulla Carlsson

Hon ingår i forskningsprojeket Re:heritage som studerar second hand-marknaden i Göteborg och i norra England. Under våren 2015 kommer hon att röra sig i affärerna på Magasinsgatan och inhämta information från kunder och butiker.

 

Läs artikeln i GU-journalen nr 1, 2015 (PDF, öppnas i nytt fönster)

 Läs fler forskarporträtt!


Centrum för konsumtionsvetenskap

Centrum för konsumtionsvetenskap är Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. Aktuella forskningsteman är digitalisering, kultur, mat, mobilitet och nationella konsumtionsmönster. Målsättningen är att skapa ny kunskap om konsumtion och konsumtionsmönster som är relevant för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter

Läs mer om centrum för konsumtionsvetenskap

Varför är retro och vintage så populärt?

Flöden av materiell kultur, såsom saker, möbler, kläder, bilar, husdelar, mat och avfall, är ett centralt inslag i dagens samhälle. På senare tid har cirkulering av allt fler av dessa material och föremål etablerat sig som ett attraktivt och nödvändigt alternativ till linjära förlopp. Återanvändning, återbruk, återvinning är alla förhållningssätt som knyter samman det åldrande med nya sammanhang, tillämpningar och värden.

Läs mer om forskningsprojektet Re:heritage

 

Videogalleri

Emeriti 21

Samtal om förebilder, tankar om filosofins och statsvetenskapens historia på Göteborgs universitet, avtryck och framtidstankar. Mats Furberg har varit och är en aktiv skribent i frågor om språk, påverkan, självreflektion, självförståelse och livets mening. Sören Holmberg har särskilt intresserat sig för opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem, "Quality of Government".

Publicerad 2015-07-01

Dela filmen

Videogalleri

tipbox