Till startsida
Webbkarta
 • Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård

  Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC- är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning.

 • Mistra Urban Futures - centrum för hållbar stadsutveckling

  Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer.

 • EpiLife - samspelet mellan mental och fysisk hälsa i ett livstidsperspektiv.

  EpiLife är Göteborgs epidemiologiska centrum för forskning om samspelet mellan mental och fysisk hälsa i ett livstidsperspektiv. Forskningen bygger på de befolkningsstudier som har bedrivits i Göteborg sedan 1960-talet.

Forskning som påverkar

Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning med 2 700 forskare/lärare och doktorander, som forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria. Universitetet har också starka forskarprofiler med Nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen.

Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid våra institutioner och centrumbildningar. Du hittar mer information om universitetets forskning via länkarna nedan.

Forskningsnyheter

 • Samtal, diskussioner och teknik gör helpdesken effektiv

  [2015-04-23] Arbetet på en helpdesk förutsätter att de anställda ständigt förmår lära nytt. Men det är först när den muntliga kommunikationen de anställda emellan sker i samklang med tekniska system som effektiviteten och kunnandet utvecklas på helpdesken. Det framgår av en avhandling från Göteborgs universitet.

 • Mer behöver göras för att stärka kvinnors rätt till mark i Rwanda

  [2015-04-21] Implementeringen av lagar och politiska åtgärder för att stärka kvinnornas rätt till mark i Rwanda krockar ofta med sedvänjor och djupgående sociokulturella normer och uppfattningar. I vissa fall har åtgärderna till och med lett till nya former av diskriminering. För att nya lagar ska blir mer verkningsfulla bör de utformas med större hänsyn till lokalbefolkningens sedvänjor och komplexa verklighet. Det är slutsatsen av en avhandling som lagts fram vid Göteborgs universitet.

Fler nyheter

Världens första hantverksdoktor

Världens förste doktor i hantverk heter Ulrik Hjort Lassen. Han har inte bara skrivit en avhandling, han har också byggt ett lusthus med hjälp av månghundraårig stolpverksteknik.

– Det speciella med min forskning är att jag inte bara beskriver hantverket, jag utför det också, förklarar han.

Läs artikeln om Ulrik Hjort från GU-journalen nr 3, 2014 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Fler forskarporträtt!

Forskning om äldre i världsklass

Göteborgs universitet hör till världstoppen när det gäller äldreforskning. Det sker bland annat vid det tvärvetenskapliga centrumet AGECAP.
- Äldres hälsa har förbättrats så dramatiskt att vi först trodde att det var något fel på våra resultat. Forskning om äldre är på så sätt också en studie i Sveriges utveckling från fattigdom till ett av världens mest utvecklade länder, förklarar professor Ingmar Skoog.

Läs artikeln Världsbäst på äldreforskning i GU Journalen nr. 1, 2014 (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Videogalleri

Ojämlik skrivundervisning på gymnasiet

Att kunna resonera och argumentera i skrift är en nyckelkompetens i vuxenlivets skriftsamhälle. I Sverige har undervisningen i svenska ett särskilt ansvar för att utveckla alla elevers skriftspråk.

Publicerad 2015-04-23

Dela filmen

Videogalleri

tipbox