Till startsida
Webbkarta
 • Lär dig något nytt!

  På Göteborgs universitet pågår forskning inom en mängd olika ämnen, allt från konst till medicin. Vi har också många tvärande forskningsprojekt där kunskaper från olika områden möts. Här kan du läsa populärvetenskapliga artiklar om våra forskare och deras forskning.

  Läs våra artiklar och reportage »
  Lär dig något nytt!

Forskning som påverkar

Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning som präglas av mångvetenskapligt samarbete och är nära knuten till utbildningen.
Våra 2 700 forskare/lärare och doktorander forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria. Universitetet har också starka forskarprofiler med Nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen.

Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid våra institutioner och centrumbildningar. Du hittar mer information om universitetets forskning via länkarna nedan.

 

Forskningsnyheter

 • "Låt förnybar energi bana väg för global prissättning på koldioxid"

  [2015-09-03] Fortsätt göra vind- och solel billigare. Då blir det också lättare att sätta ett pris på växthusgaser och slippa risken för ohanterliga klimatförändringar, uppmanar forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans med amerikanska kollegor, i en kommenterande artikel i tidskriften Nature.

 • Koppling mellan autismspektrumstörning och extremt BMI

  [2015-09-03] Extremt BMI, både högt och lågt, är tre gånger vanligare bland barn med autismspektrumstörning än hos jämnåriga utan sådana problem. Det visar en ny studie som föreslår en ökad uppmärksamhet på vikten hos denna grupp av barn.

Fler nyheter

Helene Brembeck studerar hur föremål rör sig mellan ägare

Ulla Carlsson

Hon ingår i forskningsprojeket Re:heritage som studerar second hand-marknaden i Göteborg och i norra England. Under våren 2015 kommer hon att röra sig i affärerna på Magasinsgatan och inhämta information från kunder och butiker.

 

Läs artikeln i GU-journalen nr 1, 2015 (PDF, öppnas i nytt fönster)

 Läs fler forskarporträtt!


Centrum för konsumtionsvetenskap

Centrum för konsumtionsvetenskap är Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. Aktuella forskningsteman är digitalisering, kultur, mat, mobilitet och nationella konsumtionsmönster. Målsättningen är att skapa ny kunskap om konsumtion och konsumtionsmönster som är relevant för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter

Läs mer om centrum för konsumtionsvetenskap

Varför är retro och vintage så populärt?

Flöden av materiell kultur, såsom saker, möbler, kläder, bilar, husdelar, mat och avfall, är ett centralt inslag i dagens samhälle. På senare tid har cirkulering av allt fler av dessa material och föremål etablerat sig som ett attraktivt och nödvändigt alternativ till linjära förlopp. Återanvändning, återbruk, återvinning är alla förhållningssätt som knyter samman det åldrande med nya sammanhang, tillämpningar och värden.

Läs mer om forskningsprojektet Re:heritage

 

Videogalleri

Emeriti 21

Samtal om förebilder, tankar om filosofins och statsvetenskapens historia på Göteborgs universitet, avtryck och framtidstankar. Mats Furberg har varit och är en aktiv skribent i frågor om språk, påverkan, självreflektion, självförståelse och livets mening. Sören Holmberg har särskilt intresserat sig för opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem, "Quality of Government".

Publicerad 2015-07-01

Dela filmen

Videogalleri

tipbox