Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att omsätta konsumenters praktiker till innovationer inom avfall

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2017
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

Det finns mycket stora företag- och samhällsekonomiska vinster i innovationer kopplade till slutna kretslopp, och nya lösningar för insamling, återvinning och återbruk av värdefulla material är efterfrågade. Dessa innovationer måste dock utformas för att passa konsumenters vardagliga handlingar, eller praktiker.

Praktiker är ett centralt begrepp inom konsumtionsvetenskap för att beskriva hur människors vardagliga handlingar (rutiner) intimt hänger samman med tankesätt, kunskap, känslor, motivation, infrastruktur, varor och tjänster. Studier av praktiker är inte begränsade till psykologiska eller kulturellt orienterade konsumtionsteorier, utan fokuserar på att förklara synliga mönster av konsumtionsbeteende utifrån vardagslivets sociala processer. I projektet utvecklas ett verktyg för att stimulera innovationer inom avfallsområdet baserat på kunskap om konsumenters praktiker. Verktygets ramar utgörs av en litteratursyntes och fylls med resultat från metodutveckling, genomförandet av två case studies (preliminärt: konsumenters praktiker kring hantering av plast- och metallavfall) och perspektiv från verksamma inom avfallsområdet.

Verktyget utformas i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborgs Universitet och aktörer i avfallsbranschen, och användningen av verktyget förväntas resultera i ökad resurseffektivitet i befintliga processer, nya produkter och tjänster, samt nya företag som tar fram dessa produkter och tjänster. Projektets kombination av teknisk expertis, stora kontaktyta mot branschföretag och akademisk spetskompetens förväntas ge stor nytta för svenskt näringsliv.