Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktik

Kurs
KA1310
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en inblick i praktiskt yrkesliv inom kulturarvssektorn. Studenten skall inom ramen för en praktikperiod beredas möjlighet att delta i arbetsplatsens verksamhet men också få vissa egna ansvarsområdet där studentens kreativitet ges utrymme. Delar av arbetet skall utföras i projektform där studenten deltar och får en praktisk inblick i projektprocessen med avseende på budget, projektledning, administration, dokumentation, publika strategier och finansiering. Vidare skall studenten i en rapport beskriva arbetsplatsen, sitt eget arbete samt kritiskt reflektera kring frågor om exempel organisation, arbetsprocesser, den egna arbetsinsatsen samt de typer av kulturarvsobjekt som behandlas vid arbetsplatsen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 120 godkända hp inom programmet varav 60 hp inom programmets basår.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.