Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konst i kulturskolan och staden - Följeforskning av ett utvecklingsprojekt

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2018
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

Lärare inom bild och form-ämnet i kulturskolan Göteborg har startat ett fyraårigt utvecklingsarbete, benämnt KUPP (Konstens utvecklingsprocessplan), med syfte att öka intresset för och synliggöra bild- och formämnet både inom kulturskolan och i staden.

Syftet med forskningsprojektet är 1) att följa starten av projektet och dess bakgrund och 2) att undersöka talet om kultur, konst och delaktighet samt kulturskolans och bild- och formämnets plats och betydelse i barns och ungas liv.

Metoder som används är intervjuer med initiativtagare samt deltagande observationer vid projektmöten och bild- och form-lektioner.