Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på två damer i en soffa från utställningen Årsrika
Från utställningen Årsrika
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Aktiviteter

AgeCap deltar kontinuerligt vid olika aktiviteter som Bokmässan och Vetenskapsfestivalen för att sprida våra forskningsresultat för att öka kunskapen om åldrande och hälsa, samt att föra dialog med olika målgrupper i samhället.

Almedalen

Almedalen är platsen där personer från organisationer och aktörer i samhället kan mötas tillsammans med privatpersoner för att lyfta och diskutera olika samhällsfrågor. Denna unika plattform ger upphov till möjligheter för viktig samverkan kring frågor om åldrande och hälsa och AgeCap har deltagit i olika former sedan 2014.

Bokmässan

Bokmässan i Göteborg är den största mötesplatsen inom kultur, media och utbildning i norden. AgeCap har deltagit med olika aktiviteter sedan 2016.

Demensdagarna

Svenska demensdagarna arrangeras av Svenska nätverket för Demenskunskap, där AgeCap har medverkat flera gånger.  
Tanken med konferensen är att personer som arbetar inom fältet ska mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter med målet förbättra demensvård och omsorg.

Forte Talks

Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

2019 deltog AgeCap med ett utställningsbås och vetenskapliga samtal med Ingmar Skoog (EPINEP), Ewa Wikström och Roy Liff (LEXLIV)

H70-dagarna: Nya resultat presenteras för studiedeltagarna

I januari 2019 samlades deltagran i H70-studien på Wallenberg Centrum för att ta del av forskarnas senaste resultat. Här kan du se de inspelade föreläsningarna. 

Vetenskapsfestivalen

Sedan 2015 deltar AgeCaps forskare på olika sätt i Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
2019  var titeln på AgeCaps seminarium Svindlande tankar på äldre dagar. 
Vad händer med hjärnan och tänkandet på äldre dagar? Kan demens förbyggas? Vad är AI? Hur kan man mäta intelligens? Är det bra eller dåligt att vara digital på äldre dagar och hur kan man göra det enklare? Kan äldreomsorgen organiseras visare?
Medverkande var neuropsykolog Jacob Stålhammar, medievetare Annika Bergström, läkare och doktorand Jenna Najar, enhetschef Bäckebol äldreomsorg Norra Hisingen Marie Fredsdotter samt docenter i tillämpad IT Alexandra Weilenmann och Olof Torgersson.

Årsrika

AgeCap samarbetar med vandringsutställningen Årsrika för att synliggöra äldre. Årsrika är producerad av Annica Carlsson Bergdahl med bilder av Elisabeth Ohlson Wallin.
Med stöd av AgeCap, Carin Mannheimers minnesfond, Sensus och Göteborgs stad finns ett nytryck av Årsrika-katalogen, med ett tillägg om AgeCap-forskning. 

 

 

Inger från utställningen Årsrika av Elisabeth Ohlson Wallin
Från utställningen Årsrika.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Kvinna provar äldredräkten i Almedalen
Foto: Johan Wingborg