Till startsida
Webbkarta

Bidra till framtiden - genom gåva eller donation

Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över 37 000 studenter och en rikt differentierad forskning.
Ända sedan starten av dåvarande Göteborgs Högskola 1891 har donationer från privatpersoner varit viktiga. Ett exempel är donationen från Oscar Ekman som möjliggjorde byggandet av huvudbyggnaden i Vasaparken.

Göteborgs universitet blir liksom andra universitet alltmer beroende av olika bidragsgivare och stiftelser i takt med att den statliga finansieringen minskat i betydelse. Donationer och gåvor är därför mycket viktiga för stora delar av forskningen och utvecklingen.

Genom att bidra ekonomiskt till universitetet skapar Du bättre förutsättningar för en ökad kunskap som kan vara till stor nytta för många – idag och i framtiden.

Rektor har ordet

-en gåva betyder så mycket

Till sidans topp