Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Nyhetsbrev

Prenumerera på sekretariatets nyhetsbrev

<script language="JavaScript">
<!--
function MailingListValidation(SubscriberForm){
var counter = 0;
for (i=1; i<=SubscriberForm.pf_CounterMailinglists.value; i++)
 {
var checkBoxName = "pf_MailinglistName" + i;
 if (document.getElementsByName(checkBoxName)[0].checked || document.getElementsByName(checkBoxName)[0].type == "hidden") counter++; 
}
 if (counter == 0)
{
alert("En eller flera e-postlistor krävs för detta formulär.");
return false; }
 }//-->
</script>
<style>.i-cannot-be-spotted{opacity:0;position:absolute;top:0;left:0;height:0;width:0;z-index:-1;}</style>
<form name="SubscriberForm" style="text-align:left; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;" action="http://www.anpdm.com/public/process-subscription-form.aspx?formId=40" onSubmit="return MailingListValidation(this);" method="post">
<input type="text" name="namekjsd" class="i-cannot-be-spotted" />
<table cellspacing="0" cellpadding="2px">
<tr><td>
E-postadress<br/><input type="text" name="pf_Email" value="" size="30"  ></td></tr><tr><td>
<b>Välj prenumeration<br/></b><input type="checkbox" name="pf_MailinglistName1"   value="231703"  >Nationella sekretariatet för genusforskning<br/></td></tr><tr><td>
Leveransformat<br/><select name="pf_DeliveryFormat"  ><option value="HTML" selected >HTML</option><option value="Text"  >Text</option></select></td></tr><tr><td>
<input type="submit" name="Submit" value="Prenumerera"  ></td></tr>
<tr><td><!-- Ändra inte namn eller typ på Skicka-knappen. För att ändra den synliga texten, ändra istället texten för \ "värde \" -->
<input type="hidden" name="pf_FormType" value="OptInForm">
<input type="hidden" name="pf_OptInMethod" value="SingleOptInMethod">
<input type="hidden" name="pf_CounterDemogrFields" value="0">
<input type="hidden" name="pf_CounterMailinglists" value="1">
<input type="hidden" name="pf_AccountId" value="10714">
<input type="hidden" name="pf_ListById" value="1">
<input type="hidden" name="pf_Version" value="2">
</td></tr>
</table>
</form>