Till startsida
Webbkarta

Om webbplatsen

Göteborgs universitets webbplats

Göteborgs universitets webbplats, www.gu.se, lanserades första gången 1995. Hösten 2003 genomfördes en webbplatsundersökning för att skaffa mer kunskap om användarnas förväntningar på webbplatsen. En ny webbplats lanserades i november 2005. På sikt arbetar vi för att hela universitet ska kunna anpassas till det nya utseendet och strukturen.

Enklare att hitta information

Syftet med förändringsarbetet var bl. a att göra det enklare för våra olika målgrupper att hitta information samt att ge en förtydligad och mer enhetlig bild av Göteborgs universitet.

Ett nytt publiceringsverktyg

Det nya publiceringsverktyg som vi utvecklat parallellt med nytt utseende och struktur ger Göteborgs universitet större möjlighet att gemensamt höja kompetensen i arbetet med våra webbsidor. Vi tänker här på språk, tilltal, bilder, struktur och tillgänglighet. 

Lämna synpunkter

Har du synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår webbplats bättre - hör av dig!  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen.

Innehållsansvaret för varje sida framgår av sidfoten på respektive sida.

datormus
Till sidans topp