Till startsida
Webbkarta

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning. Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner.

Vid Göteborgs universitet finns ett trettiotal centrumbildningar. Se också andra samverkans och nätverksgrupperingar.

Ekonomi, politik och samhällsutveckling

Hälsa, medicin, matematik och natur

Kultur, kommunikation, individ och pedagogik

 

Kugghjul som  symbol för Centrumbildningar

Centrumbildningar

Policy för centrumbildningar

Handläggningsordning för inrättande av centrumbildningar

För ansökan om centrumbildning se policy och handläggningsordning.
Frågor om ansökan besvaras av vicerektor Staffan Edén, Universitetsledningens kansli, tel 031-786 10 38.