Till startsida

Nyheter

  • Ålgräsprojektet, resebrev 1: "Det är fantastiskt häftigt att titta ner i Västerviks vatten"

    [2014-08-29] Det är måndag morgon och vi lämnar Strömstad 6.30 för färd mot östkusten. Denna vecka är det dags för insamling av ålgräs längs Sveriges östra sida och vi börjar insamlandet vid Askölaboratoriet utanför Trosa.

  • Kraftfull satsning på hållbar utveckling i Ämneslärarprogrammet

    [2014-08-29] Vid sju tillfällen under hösten kommer alla studenter i termin tre på Ämneslärarprogrammet att delta i en tvärvetenskaplig kurs om hållbar utveckling. Detta oavsett vilket ämne man ska undervisa i. Universeum och Världskulturmuseet är två av flera aktörer som bidrar med kompetens och alternativa lärmiljöer.

  • Svagt samband mellan ungas stillasittande och övervikt och fetma

    [2014-08-26] Hallå där Andreas Fröberg, doktorand vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap som ihop med docent Anders Raustorp vid samma institution i en artikel i European Journal of Pediatrics undersökte sambandet mellan ungas stillasittande och deras kardiometabola hälsa. Vad är det du och kollegan Anders Raustorp har undersökt i er artikel?

  • Många sjuksköterskestudenter oförberedda på att möta döende

    [2014-08-26] I de flesta sjuksköterskors yrkesvardag ingår att vårda döende patienter. En studie med över 200 studenter visar att många blivande sjuksköterskor känner sig oförberedda och rädda inför mötet med patienter i livets slutskede.

  • Historiker studerar mytomspunnen bergsprängartango

    [2014-08-25] Erik Hallberg, universitetslektor i historia, har tilldelats Marie Nissers-stipendium från Vattenfalls kulturarvskommitté för att dokumentera mötet mellan inflyttade norrlänningar och den halländska landsbygdsbefolkningen.

  • Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

    [2014-08-25] Det enda som säkert hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter är att öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt. - Alla barn med dyslexi borde få den här träningen, men av erfarenhet vet jag att alla inte får det, säger Ulrika Wolff, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av forskarna som nu på uppdrag av Statens beredning för medicinsk utvärdering utvärderat vilket vetenskapligt stöd olika insatser mot dyslexi har.

  • Mer än var tredje inbokad operation bokas om

    [2014-08-25] Mer än en tredjedel av alla planerade operationer inom ortopedisk kirurgi ombokas, skjuts upp eller avbokas helt. De vanligaste orsakerna är att patienten själv avbokar eller att akuta operationer måste prioriteras. Det visar en studie genomförd av Sahlgrenska akademin i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  • Landsbygd eller stad - en ödesfråga för kineser

    [2014-08-22] Född på landet eller i storstaden? För kineser avgör svaret om de har tillgång till välbetalt jobb, subventionerad sjukvård, god utbildning och socialförsäkringsförmåner. Nu visar en studie från Göteborgs universitet att drygt 100 miljoner landsbygdsbor lyckats både med att migrera till städerna och förändra sin folkbokföringsstatus och därmed sina liv.

  • Forskare hittar protein som hejdar diabetesutveckling

    [2014-08-21] Proteinet STK25 medverkar i kroppens cellutveckling. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att proteinet även påverkar ämnesomsättningen, och kan visa att ökade nivåer av proteinet påskyndar diabetesutvecklingen hos möss.

  • Forskar om digitala språkverktyg

    [2014-08-20] I somras antogs Markus Forsberg som docent i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet. Han är idag verksam som forskare vid Språkbanken, en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket.

  • Bli spelintelligent i sport med hjälp av matematik

    [2014-08-20] Nu har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat en matematisk modell som förklarar vad spelintelligens är och hur man kan bli mer spelintelligent.

  • Anders Broberg nominerad till Stora Psykologpriset 2014

    [2014-08-18] Anders Broberg vid Psykologiska institutionen är en av tre finalister till Stora Psykologpriset som delas ut av Sveriges Psykologförbund.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Ulrika Lundin, pressekreterare

Box 100, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Universitetsbyggnaden, Vasaparken

Telefon:
031-786 67 05
0707-75 88 51

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta