Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Hallå där Åsa Löfgren, miljöekonom som åker till klimattoppmötet i Paris

  [2015-11-27] Du är miljöekonom och forskar om ekonomiska styrmedel. Du är också vetenskapligt ansvarig för forskningsprogrammet Mistra Indigo, som tagit fram förslag för hur industri och näringsliv kan minska sin klimatpåverkan. Hur kan styrmedel bidra till att lösa klimatkrisen?

 • Blodprov en ny möjlighet att upptäcka hjärnskada

  [2015-11-27] En ny känslig metod för att upptäcka hjärnskada bara genom ett blodprov har utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin. Metoden har hittills testats på HIV-associerad hjärnskada, men bedöms ha stor möjlighet att bli ett redskap för att kunna upptäcka många olika sjukdomar som påverkar hjärnan - utan att behöva göra ett ryggvätskeprov.

 • Språksläktskap identifieras med automatisk dateringsmetod

  [2015-11-27] Idag finns det mer än 7 000 språk i världen indelade i över 400 språkfamiljer. En ny avhandling i språkvetenskaplig databehandling från Göteborgs universitet presenterar en dateringsmetod som kan användas för att uppskatta bland annat tidpunkter för språksplittring i språkfamiljer.

 • Skolelevers erfarenheter av rasism förbises i skolan

  [2015-11-26] Enligt den dominerande ideologin i samhället ska utseende och hudfärg inte spela någon roll i sociala relationer, vid utbyte eller vid ekonomiska transaktioner. Men i skolan sätter det synsättet stopp för diskussioner och kunskaper om skolelevers vardagserfarenheter av "ras" och rasism, enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

 • Lansering av mobilvänlig webb på gu.se

  [2015-11-26] Ser gu.se annorlunda ut i mobilen? Vi har uppdaterat våra webbplatser så att de fungerar bättre i mobil och på läsplatta.

 • Göteborgs studenter marscherar för ett bättre klimat

  [2015-11-26] Nu samlas Göteborgs studenter i en manifestation för ett bättre klimat. Marschen sammanfaller med starten av klimatmötet i Paris söndagen den 29 november.

 • Summerade Göteborgssatsningen på lärare i matematik, teknik och naturvetenskap

  [2015-11-25] Vid en konferens på Göteborgs universitet i mitten av november möttes lokala lärarutbildare, rektorer, universitetslärare, styrgruppen för projektet, Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet samt representanter för Oslos universitetsskolor och universitet för att både summera det första årets erfarenheter och diskutera fortsättningen.

 • Får medel för ny tvärvetenskaplig forskargrupp

  [2015-11-25] Professor Susanne Garvis, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, får medel från Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, för att etablera den nya tvärvetenskapliga forskargruppen Nordic Early Childhood Systems Approach Research group, NECA.

 • Göteborgs universitet engagerad i internationellt klimatdokument

  [2015-11-25] Till grund för de internationella klimatförhandlingarna i Paris nu i november-december ligger ett vetenskapligt dokument som forskare från Göteborgs universitet varit med att ta fram.

 • Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

  [2015-11-25] Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

 • Kungen möter forskare vid Göteborgs universitet

  [2015-11-24] När Karl XVI Gustav besökte Göteborgs universitet studerade han laxprojektet vid Säveåns lekområde. Och på Jonsereds herrgård blev det möten med fler forskare från institutionen för biologi och miljövetenskap. - Forskning är viktig för att kunna förebygga och varsko inför kommande miljöproblem, säger kungen.

 • Göteborgsforskning bakom nationellt beslut - möjliggör personcentrerad vård

  [2015-11-24] Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att arbeta för att införa personcentrerad vård. Forskning vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet har använts som underlag för beslutet.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Ulrika Lundin, pressekreterare

Box 100, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Universitetsbyggnaden, Vasaparken

Telefon:
031-786 67 05
0707-75 88 51