Till startsida
Webbkarta

Aktuellt

Här hittar du senaste nytt från Göteborgs universitet. Evenemang och händelser som öppna föreläsningar, disputationer, föreställningar, konferenser, konserter och nyheter aktuella stipendier.

Öppna evenemang

Fler händelser i kalendern

Nyheter

  • Hallå där Åsa Löfgren, miljöekonom som åker till klimattoppmötet i Paris

    [2015-11-27] Du är miljöekonom och forskar om ekonomiska styrmedel. Du är också vetenskapligt ansvarig för forskningsprogrammet Mistra Indigo, som tagit fram förslag för hur industri och näringsliv kan minska sin klimatpåverkan. Hur kan styrmedel bidra till att lösa klimatkrisen?

  • Blodprov en ny möjlighet att upptäcka hjärnskada

    [2015-11-27] En ny känslig metod för att upptäcka hjärnskada bara genom ett blodprov har utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin. Metoden har hittills testats på HIV-associerad hjärnskada, men bedöms ha stor möjlighet att bli ett redskap för att kunna upptäcka många olika sjukdomar som påverkar hjärnan - utan att behöva göra ett ryggvätskeprov.

  • Språksläktskap identifieras med automatisk dateringsmetod

    [2015-11-27] Idag finns det mer än 7 000 språk i världen indelade i över 400 språkfamiljer. En ny avhandling i språkvetenskaplig databehandling från Göteborgs universitet presenterar en dateringsmetod som kan användas för att uppskatta bland annat tidpunkter för språksplittring i språkfamiljer.

Fler nyheter

Universitetets pressrum

Bildbank, presskontakter och expertlistor