Till startsida
Webbkarta

Disputationer och doktorsavhandlingar

I universitetsbibliotekets databas över doktorsavhandlingar kan du söka publicerade doktorsavhandlingar vid Göteborgs högskola/universitet från år 1902 och framåt. Databasen innehåller dessutom information om kommande disputationer.

Sök doktorsavhandlingar

Kommande disputationer

2015-05-28 : Acute coronary syndrome and cardiac arrest in the elderly

Libungan, Berglind
Acute coronary syndrome and cardiac arrest in the elderly
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 13:00, Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg

[Göteborgs universitet]

2015-05-28 : On HIV-1 latency and viral reservoirs

Mellber, Tomas
On HIV-1 latency and viral reservoirs
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 9.00, Aulan Järneken, KK-huset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

[Göteborgs universitet]

2015-05-28 : On Factors Influencing the Clinical Outcome in Orthognathic Surgery

Widar, Fredrik
On Factors Influencing the Clinical Outcome in Orthognathic Surgery
Torsdagen den 28/5 2015, kl. 09.00, Biotech-huset, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5, Göteborg.

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Laparoscopic surgery as treatment for rectal cancer

Andersson, John
Laparoscopic surgery as treatment for rectal cancer
Fredagen den 29 maj 2015, kl 0900, Aulan, CK, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Anterior cruciate ligament reconstruction using semitendinosus and gracilis autograft. Evaluation of the clinical outcome, radiographic findings, histology and biochemistry

Åhlén, Martina
Anterior cruciate ligament reconstruction using semitendinosus and gracilis autograft. Evaluation of the clinical outcome, radiographic findings, histology and biochemistry
Fredagen den 29 maj 2015, kl 9.00 , Lokal 2118, Hus 2, Hälsovetarbacken,Arvid Wallgrens backe.

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Dental Anxiety in Adults - Psychosocial Aspects, Oral Health and Psychological Treatment

Carlsson, Viktor
Dental Anxiety in Adults - Psychosocial Aspects, Oral Health and Psychological Treatment
Fredagen den 29 maj 2015, kl. 13.00, Föreläsningssal 3, Medicinaregatan 12E

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Aspects on the management of patients with eosinophilic esophagitis

Larsson, Helen
Aspects on the management of patients with eosinophilic esophagitis
Fredagen den 29 maj 2015, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Upplevelser av förhistorier. Analyser av svenska arkeologiska museiutställningar

Bünz, Annika
Upplevelser av förhistorier. Analyser av svenska arkeologiska museiutställningar
Fredagen den 29 maj, kl 13.15, sal T302, Olof Wijksgatan 6

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Making their way home from Brussels. New Political Parties in European and National Elections

Blombäck, Sofie
Making their way home from Brussels. New Political Parties in European and National Elections
Fredagen den 29 maj 2015, kl. 13.15 i Torgny Segerstedtssalen, Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken 1

[Göteborgs universitet]

2015-05-29 : Understödets rationalitet. En genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen

Davidsson, Tobias
Understödets rationalitet. En genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen
Fredagen den 29 maj 2015, kl. 13.15, hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25.

[Göteborgs universitet]

Sök i universitetsbibliotekets databaser

Här kan du söka i universitetsbibliotekets databaser. I databaserna finns artiklar och annan litteratur. Det finns även faktadatabaser inom olika ämnen. 

UB:s databaser

Sök avhandling

Till sidans topp