Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kirurg som tvättar händerna inför operation
Foto: Guillaume Piron
Länkstig

Safe Hands at the Sharp End

Inom området patientsäkerhet fokuserar Safe Hands-projektet på infektioner: tecken, symtom och utvärdering av förebyggande åtgärder för att minska risken. Vi är intresserade av erfarenheter, kunskaper och perspektiv på infektioner och förebyggande av patienter och vårdpersonal.

Vi utvärderar också olika kunskapsöverföringsstrategier på mikro- och makronivåer i syfte att bidra till ny kunskap inom området implementeringsvetenskap. Utvärderingarna inkluderar effektivitet,  kostnadseffektivitet samt processutvärderingar och inkluderar både kvalitativa och kvantitativa analyser.

Vår forskning bygger på Edgar Scheins arbete med organisationskultur, lärande och förändring. I partnerskap och dialog med kliniska deltagare och patienter strävar vi efter att tillsammans skapa nya och innovativa sätt att förebygga infektioner och förbättra patientsäkerheten. Mycket av vår forskning är inriktad på att förbättra säkerheten och hälsan hos äldre patienter som genomgår höftfrakturkirurgi. Figuren nedan ger en kort överblick över våra nuvarande forskningsområden.