Göteborgs universitet
Bild
en barnsjuksköterska ler mot ett barn i en vårdmiljö
Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset
Länkstig

Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård

Livssammanhang och hälsofrämjande vård är en sektion som ägnar sig år personen i sitt livssammanhang. Här ingår samhällsperspektivet såsom vårdens förutsättningar och hälsans förutsättningar, psykisk ohälsa, folkhälsa, miljö och vårdens geografi.

Vi värnar om ett personcentrerat förhållningssätt och perspektiv som utmanar normer i vården; Vem har kunskap, vem sätter agendan?  Vi arbetar också med barnperspektiv, ageism,  normkritik och jämlik vård. 

Vårt fokus ligger mot primärvård, kommunal vård, psykiatri, barn och ungdom. 

Utbildning

Sektionen Livssammanhang och hälsofrämjande vård ansvarar för tre specialistutbildningar och ett antal kurser inom sjuksköterskeprogrammet. Sektionen ger också två kurser inom kompletteringsprogrammet för sjuksköterskor utanför EU samt erbjuder två fristående kurser som behandlar internationella perspektiv på omvårdnad och transkulturell vård och kommunikation.

Forskning

Sektionens forskargrupper är starka inom bland annat:

  • vårdmiljöforskning och omgivningens betydelse för hälsa
  • personcentrerad vård
  • det vidare samhällsperspektivet för vård och hälsa
  • forskning om barns och ungas och äldres upplevelser av och villkor inom vården

Sektionens forskare och lärare har bred och djup kompetens både metodologiskt och disciplinärt bidrar tillsammans till vårdvetenskapens unika kunskap om hälsa. 

Sektionens forskare och lärare samverkar både med vårdens aktörer och andra universitet och högskolor, såsom Chalmers.