Göteborgs universitet
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs ett aktivt arbete för hållbar utveckling Vi källsorterar och köper miljöanpassade kontorsvaror. Vi minskar resurs- och energiförbrukningen genom att till exempel kopiera dubbelsidigt, använda returpapper och servera KRAV-märkt frukt och kaffe. Integrering av hållbar utveckling i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå pågår.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och registrerat enligt EMAS. Detta innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågorna och ständigt gör förbättringar. Systemet kontrolleras regelbundet genom miljörevisioner och vårt resultat mäts genom den årliga miljöredovisningen.