Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Hans Martin Paul

Hälsa och lärande

Området utgår från ett hälsofrämjande perspektiv. Det innebär att hälsa ses som en resurs och att fokus är på de friskfaktorer som finns runtomkring oss samt att dessa friskfaktorer skall förstärkas för att hälsan skall bibehållas och förbättras.

Projektaktiviteter som beskrivs är pedagogiskt förankrade i ett socialkonstruktivistiskt, interaktionistiskt och problembaserat perspektiv. I projektet PEK utvecklas en utbildningsmodell för hur man kan arbeta med health literacy på individ- och samhällsnivå. I projektet Nordiska Livsstilsverkstan presenteras en modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar och verksamma inom förskola och hälsoväsende.
Kontaktperson: Karin C Ringsberg karin.ringsberg@gu.se