Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
interiör från en barnvårdsavdelning
Foto: White arkitekter
Länkstig

Forskningsprojekt vårdmiljö

Här kan du se en lista över pågående forskningsprojekt inom fältet vårdmiljö

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Centrum för Vårdens Arkitektur CVA, Chalmers

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 

Leder lokal- och organisationsutveckling till en personcentrerad vård?
Helle Wijk, Ingalill Koinberg, Anki Delin Eriksson, Anette Kullgren

Publikationer:
Brovall M., Koinberg I., Falk H., Wijk H. (2013) Patients’ experience of important factors in the healthcare environment in oncology care. Int. J of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8, Published online Aug 6, 2013

Delin Eriksson A, Koinberg, IL, Browall, M, Wijk, H.Nurses’ experiences of an integrated care model at an oncology clinic. Submitted

The impact of the physical environment on person centred care in forensic psychiatric care
Helle Wijk, Eirini Alexiou, Alessio Degl’ Innocenti, Hanna Falk, Anette Kullgren

Publikationer:
Alexiou, E., Degl’ Innocenti, A., Kullgren, A., Falk, H., Wijk, H. The physical and psychosocial environment’s influence on patients’ and staff’s perceptions of person-centered care in forensic psychiatry. Austin J Forensic Sci Criminol. 2016; 3(2): 1051. Open Access

Alexiou, E. Degl' Innocenti, A. Kullgren, A., Wijk, H. The impact of facility relocation onpatients' perceptions of ward atmosphere and quality of received forensic psychiatric care. Journal of Forensic and Legal Medicine, (2016) August, 1-7. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2016.04.014

Wijk, H., Degl’ Innocenti A., Kullgren A., Alexiou E. The physical environment has an impact on person-centered care in forensic psychiatry Submitted

Wjk H The impact of facility relocation on patients´ perceptions of ward athmosphere and quality of received forensic psychiatric care International association people-environment studies IASP24 Lund/Alnarp, 2016

Wijk, H., Alexiou, E., Degl´Innocenti, A. Miljöns betydelse för patienternas välbefinnande inom rättspsykiatrisk vård. Svensk Psykiatri,2016, 2, 27.

Helle Wijk, Ella Danielsson, Sepideh Olausson, Inger Berglund Johansson
Olausson, Danielsson, E., Berglund Johansson, I., Wijk, H. (2016) The meanings of place and space in forensic psychiatric care – A qualitative study reflecting patients´ point of view In manuscript

Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas på de särskilda ungdomshemmen
Helle Wijk, Sepideh Olausson, Frans James, Stefan Lundin, Charlotta Todelius, Elizabeth Marcheschi, Roger Ulrich
Doktorand: Kajsa Nolbeck (handledare: Helle Wijk, Sepideh Olausson, Göran Lindahl)

Utveckling av säker vård i hemmet genom samskapande vårdmöten mellan sköra äldre och vårdpersonal i hemmet
Doktorandprojekt: Anastasia Silverglow
Helle Wijk, Eva Lidén, Helene Berglund

Personcentrering inom patientsäkerhetsområdet för patienter >80 år: en studie på akutsjukhus inom slutenvården
Doktorandprojekt: Anna Gyberg
Kerstin Ulin, Ingela Henoch, Helle Wijk, Margret Lepp

Increasing the physical and emotional safety in the birthing room: A randomized and controlled study in Sweden
Samarbetsprojekt med CVA
Marie Berg, Christina Nilsson, Göran Lindahl, Helle Wijk

Personcentrerad omsorg i praktiken (POP) med fokus på kontinensvård
GPCC-projekt: Helle Wijk, Corazzini, K., Eirini Alexiou, Swedberg, K.

Publikationer:
Wijk, H. P.O.P- Från Forskning till verksamhet. FoU seminarium, Göteborgs Stad, 2015. Föredrag.

Wijk, H., Lindström, I., Kinnander, A., Alexiou, E., Swedberg, K.Effects of an implementation of a person-centred approach on older person´s quality of life and their incontinence care at residential care facilities. Global Forum on Incontinens, 2016, Berlin, Oral presentation.

Wijk, H. Effects Of An Implementation Of A Person-Centred Approach For Older Persons In Residential Care. 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, 2017, San Fransisco, US

Wijk, H., Corazzini, K., Alexiou, E., Kinnander, A., Lindström, I., Kullberg, A, Swedberg, K. Person-Centered Care in Residential Care Facilities, Feasibility and Preliminary Effects on Quality of Life and Quality of Care. Submitted

Personcentrerad omsorg i praktiken för att förebygga beteende- och psykiska symtom vid demenssjukdom.
Interventionsstudie i samarbete med Göteborgs Stad: Helle Wijk, Hanna Falk

Chalmers, Centrum för Vårdens Arkitektur CVA
 

Bostadens atmosfär
Doktorandprojekt: Hanna Morichetto
Ola Nylander, Helle Wijk

Publikationer:
Morichetti H, Wijk, H, Nylander. Residential architecture and atmosphere: What is the impact on wellbeing and health? International association people-environment studies IASP24 Lund/Alnarp, 2016

Morichetto, H., Wijk, H. och Nylander, O. (2016) Atmosphere, wellbeing and health in residential architecture: linkages to neuroscience?Abstract Booklet: Connections: Bridgesynapses, ANFA Bridgesynapses, La Jolla, USA, september 2016 p. 112. (2016)

Övriga publikationer:
Lindahl G., Lindström J.,Wijk H. (2009) Strategier för vårdutveckling - en studie av
integrerad verksamhetsutveckling och vårdbyggnadsplanering Vetenskaplig rapport Chalmers tekniska

Elf M., Svedbo Engström M., Wijk H. (2012) Assessment of briefs for healthcare environment – a survey in Sweden. Construction Management and Economics, 30; 10, 835-844

Elf M, Svedbo Engström M, Wijk H (2012). Development of the Content and Quality in Briefs Instrument (CQB-I). HERD (Health Environments Research & Design Journal), 5 (3) 74-88.

Elf M, Wijk H. Användbarheten av ett mätinstrument för att följa upp lokalprogram. Konferens: ARCH12. Chalmers, 2012

Elf M., Wijk H. Is the physical environment described as a quality factor in healthcare overall policy documents? ARCH14, Esbo, Finland, 2014

Nordin S., Elf M., McKee K., Wijk H. Evaluating design quality in older people’s residential care facilities: Adaptation of the Sheffield Care Environment Assessment Matrix (SCEAM) for use in Sweden with focus on linguistic challenges, ARCH14, Esbo, Finland, 2014

Elf M., Fröst P., Gromark S., Malmqvist I., Nyholm K., Wijk H. Integrative Ways of Residing: Health and Quality of Residence, Architectural Inventions for Dwelling, Ageing and Healthcare AIDAH, ARCH14, Esbo, Finland, 2014

Elf, M., Wijk, H. (2014) Space-planners perception of an assessment instrument for briefs in the pre-design phase of new healthcare environments. HERD Health Environments Research & Design Journal, 8, (1) 67-80

Elf, M., Fröst,P., Lindahl P., Wijk, H. Shared decision making in designing new healthcare environments- time to begin improving quality BMC Health Services Research 2015, 15:114 doi:10.1186/s12913-015-0782-7, http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/114

Integrative Ways of Residing: Health and Quality of Residence
Architectural Inventions for Dwelling, Ageing and Healthcare AIDAH Chalmers

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/Integrative-ways-of-residing.aspx

Bostaden som arena för vård och omsorg
Inga Malmqvist, Cecilia Pettersson, Helle Wijk