Göteborgs universitet
Bild
nålträning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Boka egenträning på KTC

Under pågående termin erbjuder vi lärarledda träningstillfällen men dessutom har alla som är registrerade på något utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin möjlighet att nyttja KTCs lokaler för egenträning.

Boka salar för egenträning 

Salar för egenträning finns på KTC, Hälsovetarebacken, hus 3 plan 3, och bokas via Time edit. 

Egenträningen är öppen helgfri måndag-fredag kl 8-16 (stängt klämdagar, mellan jul och nyår samt under sommaren).

Obs! Det är förbjudet att sticka varandra i samband med egenträning. Det är bara tillåtet att träna på våra attrapper. Det är viktigt att du respekterar denna regel, eftersom vi på plan 3 varken kan garantera sterilt material eller hanterar smutsigt material. Vid egenträning omfattas du heller inte av den försäkring som gäller vid schemalagda och lärarledda lektioner.

Följande salar är bokningsbara för egenträning


Sticksalar  

Dessa salar är utrustade med stickarmar och en överkropp för hantering av CVK, porth – a – cath samt piccline.
3310 Sticksal
3313 Sticksal

Metodsalar 

Metodsalarna är utrustade med dockor och attrapper för de vanligaste medicinsktekniska metoderna. Om ni önskar tillgång till specifikt material såsom EKG-apparat, suturdynor etc behöver ni meddela oss i förväg.

 • 3311 Metodsal
 • 3312 Metodsal
 • 3314 Metodsal
 • 3315 Metodsal
 • 3319 Metodsal

Behandlingssalar 

Dessa salar är fria från utrustning, här finns endast en brits.

 • 3320 Behandlingssal fysioterapi
 • 3321 Behandlingssal fysioterapi

Material

På våningsplanet finns ett förråddär ni kan hämta det material som ni behöver inför ert moment. Det finns också ett läkemedelsrum som ni som bokat salar har tillgång till. Innanför detta finns ett mindre sköljrum där ni kan tvätta rent attrapper och hämta nya stickburkar vid behov.

Hur mycket kan man boka? 

Som student kan du boka en sal en vecka i förväg. En student kan boka max fyra pass per vecka och ett pass omfattar två timmar.

Bokningsbara tider är

 • 8-10
 • 10-12
 • 12- 14
 • 14-16

Bokningar utanför passen kan komma att flyttas av ansvarig för bokning. Bokningar som överskrider maximal bokningslängd tas bort.

Mer om egenträning på KTC

Vid egenträning gäller också basala hygienrutiner. Du som student ska alltså:

 • vara ombytt,
 • sätta upp långt hår
 • ta av klockor, ringar och andra smycken
 • tvätta händerna noga inför varje moment.

Tillhörigheter och värdesaker ska lämnas i värdeskåp utanför salarna – ta med hänglås.

Städning

När träning sker på egen hand är det viktigt att alla hjälps åt att plocka undan och ställa tillbaka saker på rätt plats så att nästa student som kommer lätt kan hitta rätt utrustning. Glöm inte att sprita av ytor och material för att bryta smittvägar. 

Bokad sal som inte tagits i besittning 15 minuter efter bokningens början får tas i bruk av annan studentgrupp.

Lärarledd träning

För att medverka vid ett lärarlett tillfälle krävs att du är registrerad som student vid Sahlgrenska Akademin, att du har genomgått utbildning i det moment som ska tränas samt att du uppdaterat dig inom aktuell metod till exempel via vårdhandboken.se eller annan för metoden relevant litteratur.

Antalet platser är begränsade och fördelas enligt först till kvarn-principen. Tänk på att avboka din plats om du får förhinder, så att platsen kan gå till annan student!

Bokning av salar för lärarledd undervisning

ktcschema.fhs@gu.se