Göteborgs universitet

Utvärdering genom uppföljning - UGU

Bild
UGU logotyp
Länkstig

Utvärdering Genom Uppföljning - UGU är en nationell infrastruktur som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan.

Forskningsinfrastrukturen UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet. UGU är ett led i den nationella utvärderingen av skolan men UGU:s data används också i samhällsvetenskaplig och social forskning i bred mening. I databasen finns riksrepresentativa stickprov av skolelever från tio årskullar, födda mellan 1948 och 2004. Det speciella med UGU är den longitudinella designen där individer från dessa årskullar följs genom utbildningssystemet. Designen gör det möjligt att både följa elever genom utbildningssystemet samt att jämföra kohorter från olika tider. Databasen består av insamlingar från enkäter och tester som är sammansatt med skoladministrativa data som skola, klass, studieval och betyg.

Avslutad UGU undersökning

UGU har genomfört en undersökning via en webbenkät till kohort 10 där de flesta är födda 2004 men en del är födda 2003 eller 2005. Undersökningen gäller hur skolgången påverkats av coronapandemin. De flesta av deltagarna gick i nian i våras och i ettan på gymnasiet under hösten 2020. Var du deltagare i undersökningen finns det mer information i länken här nedan.

UGU:s egenskaper som forskningsdata

I utbildningsforskning nöjer man sig oftast med att samla in information om elever och deras utbildning vid en enda tidpunkt, t ex årskurs 6 eller årskurs 9. Den longitudinella designen är särskilt användbar för den som undrar varför olika elever tar olika vägar genom utbildningssystemet eller om det spelar någon roll vilken väg man tar för hur det går senare i livet. UGU är unikt i ett internationellt perspektiv då få longitudinella studier följer så många individer under så lång tid.

För varje årskull insamlas administrativa data, enkätuppgifter och olika mått på elevernas studieförutsättningar och utbildningsresultat. Eftersom likartade uppgifter har samlats in i varje årskull, kan man jämföra elever som växt upp och gått i skolan under olika tidsperioder. Det är användbar information i diskussioner om hur skolreformer eller samhälleliga förändringar inverkar på elevers utbildningskarriärer. UGU möjliggör således både längdsnitts- som tvärsnittsundersökningar av stora och riksrepresentativa elevurval.