Göteborgs universitet

Utvärdering genom uppföljning - UGU

Bild
UGU logotyp
Länkstig

Utvärdering Genom Uppföljning - UGU är en nationell infrastruktur som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan.

Forskningsinfrastrukturen UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet. UGU är ett led i den nationella utvärderingen av skolan men UGU:s data används också i samhällsvetenskaplig och social forskning i bred mening. I databasen finns riksrepresentativa stickprov av skolelever från tio årskullar, födda mellan 1948 och 2004. Det speciella med UGU är den longitudinella designen där individer från dessa årskullar följs genom utbildningssystemet. Designen gör det möjligt att både följa elever genom utbildningssystemet samt att jämföra kohorter från olika tider. Databasen består av insamlingar från enkäter och tester som är sammansatt med skoladministrativa data som skola, klass, studieval och betyg.

Inbjudan till informationsträff

Forskar du inom pedagogik, psykologi, ekonomi eller samhällsvetenskap och vill undersöka den svenska skolans utveckling? Då ska du delta på våra informationsträffar som kommer att handla om den longitudinella databasen Utvärdering genom Uppföljning (UGU). Kontakta nelika.karimi@gu.se för att anmäla dig.

I databasen finns riksrepresentativa stickprov av skolelever från tio årskullar, födda mellan 1948 och 2004 med den elfte årskullen för elever födda 2010 som samlas in 2023. Det speciella med UGU är den longitudinella designen där individer från dessa årskullar följs genom utbildningssystemet. Designen gör det möjligt att både följa elever genom utbildningssystemet samt att jämföra kohorter från olika tider. Databasen består av insamlingar från enkäter och tester som är sammansatt med skoladministrativa data som skola, klass, studieval och betyg.

Välkommen på informationsmöte om UGU

Onsdag den 15 februari 2023 kl. 9-10 via Zoom

(samma innehåll i båda möten)

  • Få generell information om UGU 
  • Få information om vilken data som finns i UGU
  • Hur du kan få tillgång till data
  • Exempel på variabler och analyser
  • Ställ frågor – alla frågor är välkomna!

Du som forskar, är doktorand-eller masterstudent och är intresserad av att veta mer kan även anmäla dig till vår kommande fysiska workshop den 13/4. Där får du jobba närmare variablerna och upptäcka möjligheterna som databasen kan erbjuda dig och ditt forskningsprojekt! 

Kontakta nelika.karimi@gu.se för att få mer information och för tillgång till länken.

Inbjudan till workshop

Du som forskar eller doktorer vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten bjuds in till en lärorik halvdag där du får experimentera med UGU-databasen med arbetsgruppen på plats! Du kommer att behöva ladda ner SPSS inför workshopen. På grund av en begränsad antal platser behöver du även kontakta nelika.karimi@gu.se för att registrera ditt deltagande. Vi ses den 13 april!

Den sista insamlingen för kohort 2004 genomförs

Under våren 2023 kommer UGU att genomföra den sista insamlingen för kohort 2004 som till stor del går sista året i gymnasiet. Även i den här insamlingen kommer de utvalda eleverna att svara på en Corona-enkät som syftar på att kartlägga elevernas upplevelse av distansstudier och oroligheter som påföljd av den globala pandemin.

Utöver kohort 2004 kommer även ett nytt urval av elever (födda 2010) att svara på enkäten. En majoritet av denna kohort befinner sig under våren 2023 i årskurs sex och de kommer att bli tilldelade enkäten för första gången. Även vårdnadshavare och lärare till de utvalda eleverna kommer att bli ombedda att svara på enkäten. Vi är väldigt tacksamma för svaren som vi får in och vi ser fram emot en ny insamling, med nya svar och nya upptäckter om svenska elevers skolgång och hälsa. 

Avslutad UGU undersökning

UGU har genomfört en undersökning via en webbenkät till kohort 10 där de flesta är födda 2004 men en del är födda 2003 eller 2005. Undersökningen gäller hur skolgången påverkats av coronapandemin. De flesta av deltagarna gick i nian i våras och i ettan på gymnasiet under hösten 2020. Var du deltagare i undersökningen finns det mer information i länken här nedan.

UGU:s egenskaper som forskningsdata

I utbildningsforskning nöjer man sig oftast med att samla in information om elever och deras utbildning vid en enda tidpunkt, t ex årskurs 6 eller årskurs 9. Den longitudinella designen är särskilt användbar för den som undrar varför olika elever tar olika vägar genom utbildningssystemet eller om det spelar någon roll vilken väg man tar för hur det går senare i livet. UGU är unikt i ett internationellt perspektiv då få longitudinella studier följer så många individer under så lång tid.

För varje årskull insamlas administrativa data, enkätuppgifter och olika mått på elevernas studieförutsättningar och utbildningsresultat. Eftersom likartade uppgifter har samlats in i varje årskull, kan man jämföra elever som växt upp och gått i skolan under olika tidsperioder. Det är användbar information i diskussioner om hur skolreformer eller samhälleliga förändringar inverkar på elevers utbildningskarriärer. UGU möjliggör således både längdsnitts- som tvärsnittsundersökningar av stora och riksrepresentativa elevurval.