Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Välkomna till Mötesplats CUL

Den 20-21 oktober arrangeras för trettonde året i rad en konferens i anslutning till CUL forskarskola. Av kända skäl kommer konferensen denna gång äga rum på distans. Vi kommer att ha tillgång till resurser som kommer att säkerställa en hög teknisk kvalitet på konferensen. Till konferensen inbjuds alla som är aktiva inom CUL, företrädare för skolverksamheter, skolpolitiker och personer med erfarenheter från liknande forskarskolor nationellt. Årets konferens bygger på aktivt deltagande där CUL-doktoranderna presenterar sin forskning på olika sätt.

Ramprogram mötesplats CUL, 20-21 oktober 2020 

Tisdagen 20 oktober          
 

12.40-12.55      CUL:s ledning hälsar välkommen 

https://gu-se.zoom.us/j/68000925862

------------------------------------------

13.00-14.30      Presentationer 1 


 A. Johan Lundin, ordförande
https://gu-se.zoom.us/j/65207824153

  a. Elin Eriksson, ”Hur upplever tonåringar att prata engelska med en avatar?”        
  
b. Karin Ekman, “Knowledge building in an online, social and informal scientific engagement”

-----------------------------------------------

B. Monica Lindgren, ordförande
https://gu-se.zoom.us/j/63512650594

     a. Jonas Johansson, ”Fysisk aktivitet på fritidshem-diskursers påverkan”
     b. Alexina Thoren-Williams, ”En ämnesdidaktisk analys av lärarstudenters dilemman/utmaningar kopplade till deras undervisning av naturvetenskapligt innehåll på ett science center”.

-----------------------------------------------

14.30-14.45      ”zoom-fika” (Alla följer)

https://gu-se.zoom.us/j/63310141590
 

----------------------------------------------

14.45-17.00      Presentationer av nyantagnas projekt (plenum, alla följer)

https://gu-se.zoom.us/j/64422779582

”Undervisningspraktiker i förskolan. En aktionsforsknings om undervisningshandlingar i rutinsituationer”
Författare: Camilla Bratt

”Målet med läsning i skolan, En etnografisk studie om varför man läser i grundskolans årskurs 7-9”
Författare: Maria Helming Gustavsson

”Förstelärares arbete med likvärdigheten i skolan”
Författare: Carl Michael Karlsson

”Fysiklaborationer utanför boxen”
Författare: Sebastian Kilde Löfgren

”Undervisning för att utveckla elevers kritiska tänkande i samhällskunskap”.
Författare: Åsa Nersäter

“Verktyg för att visualisera kemi”
Författere: Fredrik L. Holmelin

”Forskningsplan för doktorandtjänst i utbildningsvetenskap, estetiska uttrycksformer”
Författare: Maria Lindberg

”Syftet är att utveckla kunskap om hur Skolor arbetar för att utveckla elevers digitala kompetensi relation till uppdrag och lokal kontext”
Författre: Christina Löfving

“Collaboration between LEA-level actors and school principals”
Författare: Sofie Lökholm

”VFU i skärningspunkten mellan akademi och skolverksamhet.
Hur VFU nyttjas i utveckling av undervisningen i matematik och de naturvetenskapliga ämnena”

Författare: Anette Mitiche

”Vem är eleven? En idéhistorisk studie av olika sätt att se på eleven i relation till kunskap, värden och demokrati.”
Författare: Tove Andersson

”Bedömning i digitala system”
Författare: Erik Winerö


************************************************************

Onsdagen 21 oktober 
 

08.30-10.00      Presentationer 2

A.  Ann-Sofie Holm, ordförande
https://gu-se.zoom.us/j/66505151981

     a. Louise Backelin, “Arabic as Mother Tongue in Sweden Teachers’ and Syllabus’ Perspective”
     b. Christer Larsson, “Music teacher professionalization and professionalism in Swedish schools, resting on a scientific foundation”

 

--------------------------------------------------

B. Thomas Hillman, ordförande
https://gu-se.zoom.us/j/61999090994
    
     a. A-M Cederqvist, ”Vilken teknisk kunskap erfar elever när de konstruerar en programmerad teknisk lösning med Micro:bit – Vad innebär detta för teknik undervisningen?”

     b. Marie Grice, “Epistemic Beliefs, Ethical Competence,and Notions of Action in Education for Sustainable Development-an Article Based Thesis”


--------------------------------------------------------

10.00-10.30      ”zoom-fika” 

https://gu-se.zoom.us/j/69584657543

--------------------------------------------------------

10.30-12.00      Presentationer 3 (plenum alla följer)
 

A. Jonas Enger, ordförande
https://gu-se.zoom.us/j/69888607998 
    
     a. Minna Panas, Eva Nyberg, kommentator, “Without names we cannot describe nature Young students’ (ages 10 to 12 years) knowledge of ecological names and terms”

     b. Anna Holmlund,
"Elevers erfarenheter av decimaltal i ekvationer"

 

-------------------------------------------------