Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Torbjörn Ott

Alströmergymnasiet i Alingsås

Vem är du?
Mitt namn är Torbjörn Ott och jag är i doktor i tillämpad IT medinriktning mot utbildningsvetenskap. Jag är också gymnasielärare

i historia och svenska. Jag disputerade 2017 med avhandlingen Mobile Phones in School – From Disturbing Objects to Infrastructure for Learning. Jag studerar framförallt hur man ser på mobiltelefonerna som ett verktyg för lärande i skolan.

Vad arbetar du med idag?
Jag arbetar som lektor på Alströmergymnasiet i Alingsås och som adjungerad lektor på Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet. Som lektor i Alingsås undervisar jag på halva min tjänst i svenska och historia. Den andra halvan arbetar jag med skolutveckling och forskning kring användningen av IT i skolan. Vid Göteborgs universitet arbetar jag med forskning och undervisning.

Vilka erfarenheter har du med dig från din forskarutbildning in i ditt nuvarande arbete?
Forskarutbildningen har varit väldigt värdefull. Den har gett mig en fördjupad förståelse för utbildning och lärande. Utbildningen har också gett mig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt tänkande i förhållande till frågor som har med skolutveckling att göra. I mitt nuvarande arbete innebär det att jag med min forskarutbildning kan bidra till utvecklingsarbetet i Alingsås genom bredda perspektiven och problematisera frågor som har med IT och lärande att göra utifrån forskning och vetenskap.
Som adjungerad lektor vid Göteborgs universitet har jag kunnat fortsätta min forskning, och publicera mig både i Sverige och Internationellt med den legitimitet som en doktorsgrad ger.

 

Torbjörn Ott