Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Therése Haglind

Lektor i Tillämpad IT med inriktning mot svenska på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping

Vem är du?
Mitt namn är Therése Haglind och jag är från början gymnasielärare i svenska, historia, filosofi och religionskunskap. Jag blev färdig med min licentiatuppsats, Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning, 2015. Under min tid som doktorand tillhörde jag Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Mitt forskningsintresse har sin grund i det praktiknära; att frågorna ska komma från och vara användbara för praktiken. Mitt forskningsområde kretsar kring tillämpad IT-användning i skolan och rör områden som multimodalitet och bedömning, variation inom digital interaktion och kommunikation och ett vidgat textbegrepp.

Vad arbetar du med idag?
Idag arbetar jag som lektor i Tillämpad IT med inriktning mot svenska på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Här har jag en tredelad tjänst som innebär att jag arbetar med undervisning, skolutveckling och forskning. Jag är affilierad med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och är här en del av LeaDMe (Learning, Digitalization, and Media).

Vilka erfarenheter har du med dig från din forskarutbildning in i ditt nuvarande arbete?
Jag skulle säga att det är framförallt att urskilja mönster och sammanhang, att bedriva analysarbete på en övergripande nivå och att arbeta i cykliska processer som jag har tagit med mig in i mitt nuvarande arbete.

Therese Haglind