Göteborgs universitet

Organisation

CUL leds av en föreståndare som har ett vetenskapligt råd till sin hjälp i arbetet. Rådet och föreståndaren har ett gemensamt verksamhetsansvar och rapporterar till dekanen.