Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Maria Lindqvist

Lektor och legitimerad grundskollärare

Maria Lindqvist är lektor och legitimerad grundskollärare No/Tk-Miljö år 4-9 med en licentiatexamen i miljösystemanalys från Chalmers forskarskola för lärare i ingenjörsvetenskap.

Jag brinner för att i undervisningen bidra till barn och ungdomars intresse och kunskapsutveckling om hållbar utveckling med fokus på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och livscykeltänkande. Jag intresserar mig även för att bidra till att stärka lärares förmåga att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap som särskilt kopplar till hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen.

Tidigare forskning

Min forskning från Chalmers handlade om biologisk mångfald kan inkluderas i livscykelanalyser eller andra miljösystemanalyser. Forskningen genomfördes vid avdelningen Miljösystemanalys vid institutionen för Energi och miljö och fokuserade på effekterna på biologisk mångfald genom markanvändning och hur detta kan inkluderas i en livscykelbedömning. Bioenergiförsörjningen i Sverige har ökat. Därför var det intressant att undersöka effekterna av den ökade bioenergiproduktionen. Målet med forskningen var att skapa indikatorer som är utformade för en livscykelbedömning av ett produktsystem.

Under min tid vid Chalmers utvecklade jag tillsammans med Anna Nyström-Claesson och Matty Janssen Chalmers MOOC ”Sustainability in everyday life”, vilken är en online utbildning med syfte att lära mer om hur man som medborgare själv kan bidra till en hållbar vardag.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nUYyoXVXCmo

Lektorsuppdrag

I lektoratet ingår ett flertal uppdrag som t.ex. föreläsningar, skolutvecklings- och forskningsmöten, skrivarstugor och traineeutbildning av lärarstudenter. Jag är projektledare för följande projekt, Skolverkets ämnesövergripande kompetensutvecklingsmodul i hållbar utveckling på Kullaviksskolan, år 1-9. Tidigare har jag även varit projektledare för två LONA-projekt, lokala samverkansprojekt mellan skola och näringsliv, i samverkan mellan Lygnerns vattenråd och Kungsbacka kommun och i samverkan mellan Trafikverket och Kungsbacka kommun, se länkar nedan. Jag kartlägger och utvärderar kommunens behov av kompetensutveckling hos pedagoger i hållbar utveckling.

Ekoduktprojekt: https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2018/9/kollaskolans-insektshotellinvigs-pa-ekodukt/

Vattnet i skolan: http://kungsbackadelar.se/tag/vattnet-i-skolan/

Maria Lindqvist