Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Lisa Molin

Center för Skolutveckling i Göteborg

Mitt namn är Lisa Molin och är i botten grundskollärare 4–9 i svenska, engelska och samhällskunskap. Mitt forskningsområde är critical digital literacy i klassrumspraktiken och jag studerar empiriskt hur undervisningen kan bidra till att utveckla elevernas kritiska förmågor i relation till digitala och multimodala texter, framför allt online.

Vad arbetar du med idag?

Utöver mina studier arbetar jag som lektor i literacy och skolans digitalisering, vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Centers uppdrag handlar om att stödja, initiera och utmana till skolutveckling i Göteborgs stads förskolor och skolor. För mig som lektor innebär det i huvudsak att på olika sätt stödja en skola och förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I praktiken innebär det exempelvis att initiera, driva eller assistera vid forskningsprojekt, eller stödja rektorer eller lärare i att utveckla sin skolas eller förskolas arbete utifrån vetenskaplig grund.

Vilka erfarenheter från din forskarutbildning är specifikt användbara i ditt nuvarande arbete?

Huvudsakligen skulle jag säga att det handlar om en utvecklad förmåga att använda skriftspråket på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att identifiera mönster i stora mängder av text men också att formulera och uttrycka idéer på ett konkret och explicit sätt. Utöver detta handlar det också förstås om en fördjupad förståelse av forskning, och att kunna identifiera, och på ett begripligt sätt beskriva, hur det kan vara användbart för skolor och förskolor i deras dagliga utvecklingsarbete.

Lisa Molin
Foto: Lisa Molin