Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Ingela Bursjöö

Montessoriskolan Elyseum i Göteborg

Vem är du?
Jag är legitimerad lärare för grundskolan och gymnasiet och behörig i kemi, biologi, fysik, teknik och matematik. Efter min licentiat 2011 blev jag 2013 grundskolelektor i Göteborg och efter min doktorsavhandling 2014 även adjungerad lektor på Göteborgs universitet. Mitt forskningsområde är lärande för hållbar utveckling, och med ett särskilt intresse för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Vad arbetar du med idag?
Ända sedan jag började min forskarutbildning 2006 har jag i princip arbetat halvtid i skolan och halvtid på universitetet. Jag är i år mentor för sjuor och åttor och undervisar dessa två klasser i ke/bi/fy/tk på Montessoriskolan Elyseum, en liten kommunal grundskola i centrala Göteborg. Jag är även NT-utvecklare på Center för Skolutveckling. Det är i min kommunala lektorstjänst en hel del samarbete med bland annat Skolverket, Grundskoleförvaltningen, Chalmers, Miljöförvaltningen, Göteborgsregionen, intresseorganisationer, Vetenskapsfestivalen, Universeum mm.
Min tid på universitetet fördelar jag mellan fysikinstitutionen på Naturvetenskapliga fakulteten och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, där jag nu också arbetar med Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Jag deltar i olika samarbeten mellan institutioner, andra universitet och nationella resurscentra. Jag arbetar ganska mycket med examensarbeten, VFU och våra korta lärarprogram(KPU) på min universitetstid, vilket är mycket givande eftersom jag tycker lärarutbildningen är oerhört viktig för vårt samhälle.
Jag tycker själv alla arbetsplatserna berikar varandra, och med cykelavstånd till det mesta ger det dessutom lagom med vardagsmotion och bra insyn i många skolor och institutioner. Arbetsuppgifterna har alla anknytning till undervisning eller forskning och undervisningsutveckling, och det är bra att vi kan knyta samman akademi och grundskola.

Vilken nytta har du haft av din forskarutbildning i CUL?
Jag tänker ofta på att det var bra att det var forskarutbildning på halvtid och därför tog åtta år. Jag behövde inte släppa taget om klassrummet och vardagen i grundskolan och jag hann marineras ordentligt i olika forskningsmiljöer, både i Sverige och utomlands. Dessa nätverk har jag stor nytta av i mitt nuvarande arbete, och jag uppskattar att kunna förstå olika perspektiv. Eftersom CUL har doktorander på många olika institutioner så har den en tvärvetenskaplig karaktär, och det jag sett nu är att det både går bra att zooma in i mitt eget forskningsområde, men också möjligt att zooma ut till ett större systemperspektiv och andra forskningsområden.
Efter skollagens ändring 2010 med kraven att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser jag det som mer eller mindre nödvändigt att skolan har forskarutbildade lärare på olika nivåer, från klassrum till förvaltning. Vi är tränade till kritisk granskning och att både läsa och producera forskning, kvalifikationer som är viktiga att ha inom den egna verksamheten.

Ingela Bursjöö