Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Anställning som doktorand

Anställning som doktorand (s.k. doktorandtjänst) är en studiefinansieringsform under forskarutbildningen. Den som är anställd som doktorand omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet. Maximitiden för anställning som doktorand är fyra år, men kan förlängas högste ett år vid institutionstjänstgöring. Följande bestämmelser gäller för forskarutbildning.

  • Studietiden skall normalt vara 4 år på heltid, och 8 år på halvtid.
  • Studierna skall bedrivas på minst 50 % av heltid.
  • Licentiatexamen kan avläggas. Antagning för enbart avläggande av licentiatexamen kan också ske.
  • Varje doktorand skall i samband med antagning ha en plan för finansiering av studierna.
  • Det skall upprättas en individuell studieplan för varje nyantagen doktorand. Den individuella studieplanen skall revideras minst en gång årligen eller vid behov.