Göteborgs universitet
Bild
Lektorer i skolans tjänst
Bild på alumner inom CUL forskarskola

Alumner

Möt några lektorer i förskola, grundskola och gymnasium som berättar vad de arbetar med idag, och vilka erfarenheter från doktorandstudierna de har nytta av i sina yrkesroller idag.

Lektorer i skolans tjänst, LIST, är ett nätverk som växer kontinuerligt och som syftar till att stärka en skola på vetenskaplig grund, bland annat genom att öka samarbetet med skolhuvudmän och akademi. Här presenteras några av medlemmarna som arbetar med undervisningsutveckling, forskning och för att stärka kvaliteten i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Samarbetet med Göteborgs universitet visar sig bland annat i lärarutbildningarna och gemensamma forskningsprojekt.