Göteborgs universitet
Bild
Två studenter upptäcker marina organismer på fartyg
Förhållandena för utbildning är goda i fält och på labb
Foto: Majk Zanqrelle

Utbildning

Tjärnö marina laboratorium är en nationell och internationell resurs för universitetsutbildning inom en rad marina discipliner. Här finns utmärkta möjligheter för utbildning i fält och på labb.

Universitetskurser

Det är främst Göteborgs universitet och Stockholms universitet som på Tjärnölaboratoriet ger kurser på grundutbildnings-, masters- och forskarutbildningsnivå. Dessutom kommer kurser från flera europeiska länder till vår station.

Vill du som universitetsstuderande gå en kurs på Tjärnölaboratoriet skall du kontakta respektive studievägledare på ditt universitet, t ex i Göteborg eller Stockholm.

Vill du som universitetslärare förlägga en kurs till Tjärnölaboratoriet skall du kontakta Bokningen.

Inom Kosterhavets nationalpark gäller särskilt regelverk.

Kontakt

Övriga kurser och studiebesök

Det finns också möjlighet för skolor, företag och andra grupper att förlägga eller få utbildning i marina vetenskaper vid Tjärnölaboratoriet.

Kontakt

Martin Larsvik

031-786 96 21

Video (11:46)
Introduktion för studerande på Tjärnö marina laboratorium