Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskare som mäter snäckor med skjutmått
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Forskning

Tjärnö marina laboratorium erbjuder goda möjligheter för forskare, både de som arbetar här året runt och de som gästar under kortare tid. Båda grupperna är värdefulla och berikar varandra, den förra genom att stå för kontinuitet, utgöra attraktionskraft för gästforskare och bidra till förnyelse av infrastrukturen. Gästforskare berikar genom att tillföra ny kunskap, nya metoder och idéer.

Ungefär 50 forskare är verksamma på Tjärnölaboratoriet året runt. Forskningen spänner från grundläggande frågor som att försöka förstå hur havet fungerar till mer tillämpade ämnen som kustzonsförvaltning, miljöövervakning och vattenbruk. Evolution och artbildning, restaurering av kallvattenskorallrev och utveckling av svensk tångodling är exempel på pågående projekt. 

De allra flesta forskare vid Tjärnölaboratoriet tillhör Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Även forskare vid andra institutioner vid Göteborgs universitet och andra universitet är användare av Tjärnölaboratoriet. Andelen forskare från andra länder är hög.

Fasta forskare vid Tjärnölaboratoriet

Nedanstående forskare och annan personal tillhör olika institutioner och arbetar vid Tjärnölaboratoriet. Projekt och kontaktuppgifter beskrivs närmare på respektive institutions webbplats. 

André Carl (Marin), tfn 031-786 96 33

Bergström Per (Marin), tfn 031-786 96 83
Bodin Maria (Marin), tfn 031-786 66 38

Cervin Gunnar (Marin), tfn 031-786 96 89

De Wit Pierre (Marin), tfn 031-786 95 50
Durland Evan (Marin), tfn 031-786 96 86

Enge Swantje (Marin), tfn 031-786 96 10

Faust Ellika (Marin), tfn 031-786 90 03
Fredricsson Ylva (KosterAlg)

Greeve Youk (Marin)

Hargrave Matthew (Marin), tfn 031-786 96 73
Havenhand Jonathan (Marin), tfn 031-786 96 82

Jahnke Marlene (Marin), tfn 031-786 18 95
de Jode Aurélien (Marin)
Johannesson Bo (Marin), tfn 031-786 96 26
Johannesson Kerstin (Marin), tfn 031-786 96 11
Jonsson Per (Marin), tfn 031-786 96 27

Karlsson Jan (Marin), tfn 031-786 96 29
Kinnby Alexandra (Marin), tfn 031-786 51 38

Larsson Ann (Marin), tfn 031-786 96 13
Leder Erica (Marin), tfn 031-786 37 76
Le Moan Alan (Marin)
Liljenström Susanne (Marin), tfn 031-786 96 81
Lindegarth Mats (Marin och Havsmiljöinstitutet), tfn 070-548 31 11
Lindegarth Susanne (Marin), tfn 031-786 96 78
Luckas Nina (Marin)

Nygren Arne (Marin)
Nylund Göran (Marin), tfn 031-786 96 75

Oerbekke Annelous (Marin), tfn 031-786 00 00
Ogemark Martin (Marin), tfn 031-786 96 47
Ortega-Martinez Olga (Marin), tfn 031-786 95 48

Panova Marina (Marin), tfn 031-786 96 23
Pavia Henrik (Marin), tfn 076-114 57 57
Pereyra Ricardo (Marin), tfn 031-786 96 17
Perini Samuel (Marin), tfn 0767-96 55 54
Pleijel Fredrik (Marin), tfn 070-365 21 21

Ravindran Suda Parimala (Marin)
Reeve James (Marin)
Rigby Kristie (Marin), tfn 031-786 34 76
Ring Anna-Karin (Marin), tfn 031-786 96 15
Robert Chloé (Marin)
Rugiu Luca (Marin), tfn 031-786 96 83
Rödström Eva Marie (Marin), tfn 031-786 96 30

Stedt Kristoffer (Marin), 031-786 96 77
Steinhagen Sophie (Marin), tfn 031-786 65 30
Strand Malin (Marin och SLU), tfn 031-786 96 69
Strömberg Susanna (Marin), tfn 031-786 96 36
Svensson Robin (Marin)

Toth Gunilla (Marin), tfn 031-786 96 14
Tullrot Anita (Kosterhavet), tfn 010-224 47 42

White Joel (Marin), tfn 031-786 96 03

Du kan söka finansiering från Centrum för hav och samhälle för skrivarstugor där du samlar en grupp havsforskare för att skriva ihop transdisciplinära (mellan fakulteter) ansökningar till t.ex. BONUS eller Formas. Centrum för hav och samhälle står för faktiska kostnader för boende och mat (ej alkohol).

Inom Kosterhavets nationalpark gäller särskilt regelverk.

KVA-fonden

Göteborgs universitet har årligen delat ut finansiellt stöd för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har handlagt ansökningarna, beslutat om tilldelning och betalar ut medlen.

Det kom in 50 ansökningar för år 2020. Följande 16 projekt har beviljats stöd från KVA-fonden 2020. På grund av många sökande och begränsad finansiering beviljas projekten tillgång till infrastrukturen, mat och boende på stationen samt resekostnader upp till 10 000 kronor. Inga övriga kostnader godkänns.

När Kungliga Vetenskapsakademien sålde fastigheten Kristineberg till Akademiska Hus, fonderades 30 miljoner kronor att dela ut under ca 10 år. Medlen är nu slut och KVA-fonden upphör.

Forskare, projektnamn

Sam Dupont, Advanced Training: Best Practices in Ocean Acidification Research

Bela H Buck, Parasites in Blue Mussels

Pedro Martinez, Xenoturbella, the general internal anatomy as revealed by Synchrotron microtomography

Carrie J Byron, Bivalve nutritional analysis

Detlev Arendt, Marine Model Organisms in Evolution & Development (MAMED) -Practical Course in Evolutionary Developmental Biology and Neurobiology of Marine Larvae

Rodrigo Riera, Biodiversity implications of habitat fragmentation in Zostera marina meadows: Implications for conservation and restoration

Hugo De Boer, DEST Basics of Taxonomy

Leon Green, Underwater documentation techniques for scientific divers 2020

Alessa Carini, Ocean acidification and mussel larval shell matrix proteins

Sebastiaan Swart, Swedish International training on ocean Gliders (SING)

Henrik Aronsson, Can plants follow in jesus steps and walk on water?

Ferdinand Marlétas, Brittle star genomics

Anna Wåhlin, Second International Eurofleets+ course on AUVs as research tools

Giannina Hattich, The importance of genetic diversity and small-scale environmental variability in shaping key coastal ecosystems

Hugo De Boer, ForBio, STI and GGBC: Theory and Design of Taxonomic Research

Mats Lindegarth, Writing workshop on sustainable aquaculture using extractive species in rural areas

Kontakt vid Marina infrastrukturen