Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskare som mäter snäckor med skjutmått
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Forskning

Tjärnö marina laboratorium erbjuder goda möjligheter för forskare, både de som arbetar här året runt och de som gästar under kortare tid. Båda grupperna är värdefulla och berikar varandra, den förra genom att stå för kontinuitet, utgöra attraktionskraft för gästforskare och bidra till förnyelse av infrastrukturen. Gästforskare berikar genom att tillföra ny kunskap, nya metoder och idéer.

Ungefär 50 forskare är verksamma på Tjärnölaboratoriet året runt. Forskningen spänner från grundläggande frågor som att försöka förstå hur havet fungerar till mer tillämpade ämnen som kustzonsförvaltning, miljöövervakning och vattenbruk. Evolution och artbildning, restaurering av kallvattenskorallrev och utveckling av svensk tångodling är exempel på pågående projekt. 

De allra flesta forskare vid Tjärnölaboratoriet tillhör Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Även forskare vid andra institutioner vid Göteborgs universitet och andra universitet är användare av Tjärnölaboratoriet. Andelen forskare från andra länder är hög.

Fasta forskare vid Tjärnölaboratoriet

Nedanstående forskare och annan personal tillhör olika institutioner och arbetar vid Tjärnölaboratoriet. Projekt och kontaktuppgifter beskrivs närmare på respektive institutions webbplats. 

André Carl (Marin), tfn 031-786 96 33

Bergström Per (Marin), tfn 031-786 96 83
Bodin Maria (Marin), tfn 031-786 66 38
Brunner Benedikt (Marin)

Cervin Gunnar (Marin), tfn 031-786 96 89

De Wit Pierre (Marin), tfn 031-786 95 50
Durland Ylva (Nordic SeaFarm)

Enge Swantje (Marin), tfn 031-786 96 10

Faust Ellika (Marin), tfn 031-786 90 03

Greeve Youk (Marin)

Hargrave Matthew (Marin), tfn 031-786 96 73
Havenhand Jonathan (Marin), tfn 031-786 96 82

Jahnke Marlene (Marin), tfn 031-786 18 95
de Jode Aurélien (Marin)
Johannesson Bo (Marin), tfn 031-786 96 26
Johannesson Kerstin (Marin), tfn 031-786 96 11
Jonsson Per (Marin), tfn 031-786 96 27

Kinnby Alexandra (Marin), tfn 031-786 51 38

Larsson Ann (Marin), tfn 031-786 96 13
Leder Erica (Marin), tfn 031-786 37 76
Le Moan Alan (Marin)
Liljenström Susanne (Marin), tfn 031-786 96 81
Lindegarth Mats (Marin och Havsmiljöinstitutet), tfn 070-548 31 11
Lindegarth Susanne (Marin), tfn 031-786 96 78

Nygren Arne (Marin)
Nylund Göran (Marin, Nordic SeaFarm), tfn 031-786 96 75

Oerbekke Annelous (Marin, Nordic SeaFarm), tfn 031-786 00 00
Ortega-Martinez Olga (Marin), tfn 031-786 95 48

Panova Marina (Marin), tfn 031-786 96 23
Pavia Henrik (Marin), tfn 076-114 57 57
Pereyra Ricardo (Marin), tfn 031-786 96 17
Pleijel Fredrik (Marin), tfn 0766-22 96 79

Reeve James (Marin)
Rigby Kristie (Marin), tfn 031-786 34 76
Riise Stefanie (Marin)
Ring Anna-Karin (Marin), tfn 031-786 96 15
Robert Chloé (Marin), tfn 031-786 95 12
Rödström Eva Marie (Marin), tfn 031-786 96 30

Stedt Kristoffer (Marin), 031-786 96 77
Steinhagen Sophie (Marin), tfn 031-786 65 30
Strömberg Susanna (Marin), tfn 070-670 39 62
Svensson Robin (Marin)

Toth Gunilla (Marin), tfn 031-786 96 14
Tullrot Anita (Kosterhavet), tfn 010-224 47 42

Foto: Johan Wingborg

Du kan söka finansiering från Centrum för hav och samhälle för skrivarstugor där du samlar en grupp havsforskare för att skriva ihop transdisciplinära (mellan fakulteter) ansökningar till t.ex. BONUS eller Formas. Centrum för hav och samhälle står för faktiska kostnader för boende och mat (ej alkohol).

Inom Kosterhavets nationalpark gäller särskilt regelverk.