Göteborgs universitet
Bild
Vikaresälens bohåla i isen där sälhonan föder sin kut
Vikaresälen föder sin kut i en bohåla som honan mejslat ut i snö och is.
Foto: Henning Cedmar-Brandstedt

Skolprojekt och läromedel

Även om skolan inte har möjlighet att besöka oss, finns det sätt att med vår assistans komma i kontakt med havet och vetenskapen. Ibland har vi tidsbegränsade skolprojekt. Nedan finns tre av de Internetbaserade läromedel som vi producerat.

Vattenkikaren

Vattenkikaren innehåller beskrivningar av vanliga organismer vid svenska havsstränder liksom tips på studier och undersökningar. Den innehåller ca 1900 sidor och finns i svensk och engelsk version.

Främsta målgrupper är läskunniga skolelever och deras lärare, men även många andra har användning av webbplatsen/läromedlet.

Vattenkikaren byggdes från 1996 av Bo Johannesson, Martin Larsvik, Lars-Ove Loo och Helena Samuelsson, alla vid dåvarande Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Många andra har senare bidragit.

 

Kubbongen

EFTERSOM LÄROMEDLET BYGGER PÅ PROGRAMMET ADOBE FLASH PLAYER, SOM SLÄCKTES NED 2021-01-01, FUNGERAR INTE LÄROMEDLET FÖR NÄRVARANDE. VI UNDERSÖKER OM DET FINNS NÅGON LÖSNING PÅ PROBLEMET.

Kubbongen handlar om evolution, dvs de processer som leder till att arter förändras och nya blir till. De förklaras med hjälp av strandsnäckan Littorina saxatilis.

Målgrupperna är intresserad allmänhet samt till lärare och elever inom främst grundskolans högstadium och gymnasium.

Läromedlet/webbplatsen färdigställdes 2004 av Susanne Liljenström (Ekografen), Ulrika Franzén (Echometis Bild & Text) och Daniel Egneus.

Kubbongen är ett bra komplement till Evolution & experiment, skolaktiviteten vid Tjärnölaboratoriet.

Läromedlet/webbplatsen har koppling till forskning som utförs av Kerstin Johannesson med kollegor.

 

Sälskapet

EFTERSOM LÄROMEDLET BYGGER PÅ PROGRAMMET ADOBE FLASH PLAYER, SOM SLÄCKTES NED 2021-01-01, FUNGERAR INTE LÄROMEDLET FÖR NÄRVARANDE. VI UNDERSÖKER OM DET FINNS NÅGON LÖSNING PÅ PROBLEMET.

Sälskapet handlar om sälar i Sverige och faktorer som påverkar deras antal.

Målgrupperna är främst svenska gymnasieelever, men andra kan också ha användning av den.

Läromedlet/webbplatsen färdigställdes 2010 av Martin Larsvik (Göteborgs universitet), Ulrika Franzén (Echometis Bild & Text) och Henning Cedmar-Brandstedt.