Göteborgs universitet
Bild
Två elever spolar vatten ur gul slang i ett såll
Fartygsexkursion: sållning av organismer ur lerbotten
Foto: Roger Olsson

För skolan

Skolklasser är välkomna till Tjärnölaboratoriet året runt. Det finns flera aktiviteter att välja bland, vissa lämpliga endast för gymnasiets naturvetarklasser. Vi kan även erbjuda specifikt anpassade aktiviteter efter önskemål – kontakta oss gärna för gemensam planering om besökets inriktning.

Gruppens deltagarantal är maximerat till 20 personer. Är skolklassen större, delas den upp i fler grupper. Ofta kan vi ta emot flera grupper parallellt.

Gymnasieklasser kan vi ibland erbjuda kost och logi.

Vi har också vissa möjligheter till prao och praktik för enstaka elever och till fortbildning av lärare.

Välkommen att kontakta oss med frågor eller bokning!