Göteborgs universitet
Bild
vägval

Informatik

Informatikforskningen vid institutionen är utmaningsdriven- och tillämpad med fokus på samhällets digitalisering.

Vi är Sveriges starkaste informatikmiljö, med ett tydligt fokus på akademisk excellens och samhällsnytta.

Här finns ledande forskning inom bland annat:

  • Digital innovation
  • Plattformar, strategi och organisering
  • Digital förvaltning
  • Digital aktivism och sociala rörelser
  • Artificiella Intelligens (AI)
  • Blockchain
  • Övervakning och integritet

Forskningen sker i en multi-disciplinär och högkvalitativ forskningsmiljö med inriktning på användningen av digital teknik på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Läs mer om avdelningens arbete med forskning och utbildning.