Göteborgs universitet
Bild
doktorand framför skisser på whiteboard
Foto: Christina Morillo

Samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand får möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med arbete hos sin arbetsgivare.

Samverkan sker genom ett nära samarbete mellan den verksamhet som doktoranden arbetar i och Göteborgs universitet. En doktorand utvecklar nya kompetenser genom hela sin utbildningstid och kan som både doktorand och anställd vid en extern organisation föra tillbaka ny kunskap och erfarenheter till den egna verksamheten på flera olika sätt.