Göteborgs universitet
Bild
Studenter i i föreläsningssal
Människor och system i optimal samverkan för att skapa mervärde.
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Systemvetenskap och digitalt ledarskap

För att förstå samhällets digitalisering och hur informationssystem fungerar och påverkar oss i vardagen, på arbetet och i skolan läser du en kurs eller program inom systemvetenskap eller digitalt ledarskap.

Genom din utbildning lär du dig att förstå hur informationsteknologi och individer, organisationer och samhälle fungerar ihop. Om du är intresserad av hur interaktionen sker mellan mänskliga och artificiella system där sociala och kognitiva aspekter är närvarande, och hur information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer är ämnet något för dig. 

Arbetsmarknad

Lätt att få ett bra arbete

På arbetsmarknadens finns det en stor efterfrågan på utbildade systemvetare och andra experter inom digitalisering, något som rapporter från Arbetsförmedlingen, fackförbund och arbetsgivarorganisationer ständigt understryker.

Våra studenter tillhör de mest eftertraktade, och väljer ofta att börja sina karriärer i något av de bolag eller organisationer som de mött under utbildningen.

Det kan exempelvis röra sig om branscher som tillverkning (SKF, AB Volvo), fordon (Volvo Cars, Zenuity) eller läkemedel (Astra Zeneca), men även mer digitalt intensiva industrier som mjukvarubolag (Microsoft, Google) och finans (Collector, Klarna).

Många studenter påbörjar även sin karriär inom konsultnäringen (McKinsey, Accenture), eller inom offentlig sektor.

Därför valde jag att läsa systemvetenskap

Systemvetarprogrammets inriktning mot både IT, människa och organisation är den perfekta mixen.

Emma Carlsson förklarar varför hon valde att flytta från Malmö för att läsa vid Göteborgs universitet. Det var systemvetarprogrammets koppling mellan it och människor som fick henne att bestämma sig för att lägga tre års studier i Göteborg.

emma

Emma Carlsson

Vad handlar masterprogrammet i digitalt ledarskap om?

detta program förbereder dig för olika alternativ i din framtida karriär, som att ge dig förmågor och färdigheter som blivande chef

Maria Weise från Tyskland berättar om varför hon valde att läsa masterprogrammet i digitalt ledarskap.

maria weisse

Maria Weise