Göteborgs universitet
Bild
sokrates
Hur hade Sokrates och de andra grekiska filosoferna uppfattat dagens tänkande och kommunikation i relation till Artificiell Intelligens och informationsteknologi?
Foto: Pixabay
Länkstig

Du får också praktisk-tekniska färdigheter som gör det möjligt för dig att själv studera, tolka, klassificera, beskriva, analysera och förklara tänkande och kommunikation.

I grund och botten handlar kognition om det mänskliga tänkandets natur. Om hur människan tar till sig och bearbetar information och kunskap samt fattar beslut och löser problem. På så sätt är ämnet även tätt ihopkopplat med kommunikation. Det handlar även om hur artificiell intelligens (AI) och informationsteknologi (IT) utmanar, förstärker, hjälper och stjälper tänkandet.

Arbetsmarknad

Studier för ett kreativt och spännande framtidsyrke

I en komplex och föränderlig värld är kognition och kommunikation användbar och efterfrågad kunskap. 

Ämnena ger dig en solid grund för att arbeta i privat, statlig eller kommunal sektor. Exempelvis för dig som vill arbeta med:

  • IT-system
  • interaktionsdesign
  • riskfrågor i människa-tekniksystem
  • konsult
  • press, media och reklam
  • strategisk kommunikation

 

Varför man väljer att studera kognitionsvetenskap

Jag läste teknik på gymnasiet, men kände sedan att jag ville lära mig mer om psykologi, filosofi, med mera.

Ahmed Nafe om sina studier i kognitionsvetenskap.

ahmed nafe

Ahmed Nafe

Digital, strategisk och interkulturell kommunikation

Genom min utbildning har jag har fått bättre verktyg för att nå olika målgrupper

Juliana Marulanda från Colombia om varför det är viktigt att fördjupa sina kunskaper i kommunikation. Och om att tillhöra en grupp med studenter från hela världen.

juliana marulanda

Juliana Marulanda