Göteborgs universitet
Bild
it och lärande
Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet.
Foto: Steve Riot

IT och lärande

Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologin öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling, såväl i yrkeslivet som inom utbildning och på fritiden.

Samhället har under de senaste decennierna omfattats av en genomgående digitalisering. Det har medfört att kraven på digital kompetens hos personal i all sorts verksamhet har ökat. Genom att plugga IT och lärande lär du dig förstå samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet.

Arbetsmarknad

Stort behov av personer med IT- och lärandekompetens

Vi ser att fler nya yrkesroller ständigt växer fram inom området.

Att ha kompetens inom IT och lärande efterfrågas allt mer inom skola, högre utbildning och näringsliv. Inom en mängd yrken utgör denna kompetens en konkurrensfördel, till exempel för lärare, personalvetare, bibliotekarier, designers av system för lärande samt för många som arbetar med kommunikation och kompetensförsörjning.

 

 

Vad en utbildning inom IT och lärande kan ge dig

utbildningen har gjort det möjligt för mig att jobba vidare med frågorna och lära mig mer om forskningen

Erik Vinerö är IT-ansvarig på en gymnasieskola och berättar varför han valde att läsa magisterprogrammet i lärande, kommunikation och IT.

erik vinerö

Erik Vinerö