Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Musslor på rep.
Foto: Erika Sundell
Länkstig

Lediga jobb inom Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Här hittar du lediga anställningar som har annonserats ut av Blå mat - centrum för framtidens sjömat.

Doktorand i livsmedelsvetenskap inom marina proteiner, Chalmers
PhD student position in Food Science on Marine Proteins
The overall project aim is to explore small pelagic fish species (herring, sprat) as food protein sources. Focus will be on studying different techniques for recovery of mince or protein ingredients from the whole or gutted fish, for example pH-driven solubilization and isoelectric precipitation. Important parts will then be evaluation of nutritional and technofunctional properties of the ingredients as well as new strategies for formulation and stabilization against oxidation. For the latters, application of 3D-printing and incorporation of seaweed or other antioxidant containing raw materials will be explored. It is foreseen that the PhD-project will deliver new types of marine protein ingredients to meet the ongoing protein shift.

Sista ansökningsdag: 2021-04-12
 

Doktorand i biologi/vattenbruk, flerartsodling inom vattenbruk,
Göteborgs universitet
Doctoral student in co-culturing of marine organisms in land
based aquaculture systems,

Fler-artsodling i vattenbruket - ett vinnande koncept för hållbar livsmedelsproduktion.
Doktorandprojektets övergripande syfte är att skapa en vetenskaplig kunskapsgrund för utveckling av en hållbar odling av sjömat som växande livsmedelssektor för human konsumtion. I anställningen ska du bedriva forskning, vetenskaplig samverkan samt metodutveckling inom vattenbruk med fokus på cirkulära system och samodling av vattenbruksarter från olika trofinivåer. Organismer inom ett odlingssystem med flera arter kan vara från olika eller samma trofiska nivå. De påverkar varandras tillväxthastighet och överlevnad, inte bara genom utbyte av näringsämnen, utan också genom kemisk signalering mellan varandra och med mikroorganismer i systemen.

Sista ansökningsdag: 2021-04-12
 

Doktorand, utveckling av värderingsmetoder, hållbar utveckling
för industriella sjömatskedjor, KTH
Doctoral student, sustainability assessment for process chains
for seafood,

Det övergripande målet är att utveckla och tillämpa livscykelbaserad metodik (LCSA) för specifika sjömatskedjor inom sjömatscentret Blå mat (Blue Food). Målsättningar med doktorandprojektet är att välja ut lämpliga sjömatssystem samt sammanställa hållbarhetskriterier och målsättningen med LCSA tillsammans sjömatsföretag och sedan genomföra LCSA studier på olika produktionssystem.

Sista ansökningsdag: 2021-04-12

Doktorand, beteendevetenskap “Hinder och rädsla – neofobi inom konsumtion av sjömat, RISE/GU
PhD position in behavioral sciences – Food neophobia in seafood consumption

The overall objective of this research area is to obtain knowledge in how to increase the consumption of seafood. This includes understanding consumer preferences and attitudes towards seafood, including underexploited seafood, seaweed and current byproducts of otherwise consumed species. This further requires a development of our understanding of why consumption is limited to small number of species as well as consumer preferences in relation to food preparation practice. 

Sista ansökningsdag: 2021-05-10

Läs mer om tjänsten.

Read more about the position.

Doktorand i cirkulära näringsflöden mellan vattenbruk och
jordbruk, SLU
Doctoral student in circular systems - nutrient loops between
aquaculture and agriculture,

Är du intresserad av att stärka jordbruks- och vattenbrukssektorerna i Sverige genom att bidra till att öka möjligheten för en cirkulär matproduktion? Ett sätt att göra detta är att förstå hur olika foderråvaror och odlingssystem påverkar fiskens gödsel och hur den fungerar i den lokala växtproduktionen, vilket detta projekt syftar till.

Sista ansökningsdag: 2021-05-03
 

Postdoktor inom naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland
Postdoc in natural resources and sustainable development,
Uppsala University, Blue Center Gotland

Inom projektet ska samband mellan resurser (sjömat) och ekosystemet utforskas. Fokus är på sjömat (särskilt fisk i alla olika livsstadier) i grunda kustmiljöer och då särskilt bottenvegetation. Kopplingar mellan habitat, fisk och fiske, inklusive sportfiske ska undersökas ur ett sjömatsperspektiv. Vidare ska även påverkan på ekosystemet av uttag eller tillförsel av sjömatsarter och andra miljöfaktorer undersökas. 

Sista ansökningsdag: 2021-04-20