Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Odlade alger som har skördats

Hur odlas alger?

Här kan du läsa mer om hur forskare odlar alger i Sverige och vad alger kan användas till.

I Kosterhavets nationalpark finns Sveriges första algodling. Här kan 50-70 ton alger skördas per år. Algerna kan man använda på många olika sätt, som i matlagning men man kan också utvinna ingredienser till läkemedel, gödsel och kemikalier, samt energi (etanol, biogas).

Sockertång (Saccharina latissima) odlas genom att små algskott produceras i landbaserade odlingssystem med hjälp av närsalter. Plantorna ympas sedan in på tunna rep (se bilden ovan), som lindas runt stabilare tjocka nylonrep, och sätts ut i havet under senhösten och förankras i långlinor (se bilden nedan).

Alger förbättrar havsmiljön, som är belastad av utsläpp av kväve och fosfor från verksamheter på land. I och med att alger odlas i havet behöver man varken vattna eller gödsla ”skörden”, den sköter sig själv tills det är dags att skörda. Sockertången växer som bäst under vårvintern och skördas under maj månad.

Algodling är både klimatsmart och ett hållbart vattenbruk.

Vattenbruk är odling av alla olika typer av organismer i vatten, som t.ex. alger, musslor, ostron, kräftdjur och fisk. Vattenbruk är som lantbruk med odling av alger och uppfödning av djur för matproduktion med skillnaden att produktionen sker i vatten.