Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser på forskarnivå

Varje termin ger institutionen för svenska språket ett antal kurser för utbildning på forskarnivå. Kontakta viceprefekten för forskarutbildningen om du vill veta mer om kurserna, eller anmäl dig direkt till läraren. Du kan också läsa mer om kurserna i universitetets kursdatabas för forskarutbildning, FUBAS.

Vårterminen 2020

  • Samtalsanalys, 7,5 hp
  • Experimentella metoder, 7,5 hp
  • Flerspråkighet ur individ- och samhällsperspektiv, 7,5 hp

Höstterminen 2020

  • Lexikologi och lexikografi, 7,5 hp
  • Språksociologi, 7,5 hp
  • Flerspråkighet och turism, 7,5 hp

Vårterminen 2021

  • Svenska och andra språk – tvärspråkliga perspektiv