Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Inplaceringstest i svenska för kompletterande utbildningar

Här hittar du viktig information om inplaceringstestet i svenska vid Göteborgs universitet. Testet är obligatoriskt för studenter som antas till kompletterande utbildning för apotekare, sjuksköterskor och lärare. Syftet med inplaceringstestet är att pröva den sökandes muntliga och skriftliga språkförmåga i relation till den sökta utbildningen.

Inplaceringstestet inför antagning till ULV HT21

Inför inplaceringstestet kommer sökande att bjudas in till ett informationsmöte om testet den 11/5. Mötet genomförs i Zoom. 

Inplaceringstestet kommer att vara uppdelat på två dagar inför antagning HT21: 

  • 18/5 kl. 09:00-12:00 kommer det skriftliga testet att äga rum. Det skriftliga testet kommer att genomföras digitalt.
  • 19/5 äger det muntliga testet rum. Testet genomförs i mindre grupper, en timme per grupp, mellan 09.00-16.00. Exakt tid för varje testtagare meddelas ungefär en vecka före testet. Det muntliga testet genomförs digitalt via Zoom.

Observera att både det skriftliga och muntliga testet måste slutföras för att inplaceringsprovet ska betraktas som genomfört.

De studenter vars resultat på inplaceringstestet visar att de är i behov av mer undervisning i svenska får läsa kursen Språkintroduktion till akademiska studier (SVA101). I SVA101 ingår delkurser om muntlig färdighet i akademiska sammanhang liksom att läsa och skriva akademisk text. Det ger studenterna en möjlighet till fördjupning i det akademiska språket och i språket som används i det kommande yrkeslivet. 

FAQ

Förordningen om kompletterande utbildning (2008:1101) har från 1 januari 2019 en ny skrivning. Den nya skrivningen innebär sammanfattningsvis att den sammanlagda omfattningen av kompletteringsutbildningen får vara högst 120 högskolepoäng. Utöver detta får utbildningen omfatta högst 30 högskolepoäng i svenska. Denna ytterligare utbildning får bara anordnas för studenter som behöver ytterligare utbildning i språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen trots att studenten uppfyller krav på svenska i behörighetskraven. För att ta reda på vilka som är i behov av terminen i svenska görs ett inplaceringstest.

För ULV: Alla sökande som är behöriga för att antas till utbildningen kallas till inplaceringstestet. 

För ULV: Om man inte genomför testet kommer man att få status ”obehörig” det vill säga att man inte kommer att antas till utbildningen. 

För ULV: Ja, testet i svenska är obligatoriskt för alla sökande som är behöriga för att antas till utbildningen.

I kursen fokuseras det akademiska språket i tal och skrift, och innehållet riktar sig specifikt till er som ska läsa kompletterande utbildning. Kursen SVA101 är på 30 hp (heltidsstudier) och består av fyra delkurser. Vi har fyra lektioner i veckan, utspritt på tre dagar (måndag kl. 09.15–12, tisdag 09.15–12 och 13.15–15, torsdag 09.15–12. Undervisningen är obligatorisk för de studenter som placerats på kursen. För att delta i undervisningen behöver du en dator och tillgång till internet. 

Med tanke på rådande läge med Covid19 kommer kursen ges på distans med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Vi kommer dessutom träffas på campus (Humanisten i Göteborg) under 5 heldagar under terminen för övningar och examinationer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter.  

Läs igenom informationen på den här webbsidan, och följ de instruktioner för förberedelser som ges inför respektive test. För det muntliga testet ska du förbereda dig inom ett givet samtalsämne, medan du inför det skriftliga testet ska förbereda dig genom att läsa tre kortare texter.

Din inplacering meddelas till den mejladress som du angivit.

Det ges ingen individuell återkoppling av resultatet, men nedan följer en kort beskrivning av hur bedömningen går till. Testen bedöms av en provgrupp bestående av lärare från Institutionen för svenska språket.

I den skriftliga delen bedöms texten utifrån innehåll och struktur, syntax och ordförråd. I den muntliga delen bedöms både det resonerande samtalet och den individuella delen utifrån språkligt omfång, kvalitet och begriplighet. I bedömningen vägs alla delar samman, och de som godkänns på inplaceringstestet anses ha de språkliga förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig akademiska studier. 
 
De som underkänns på inplaceringstestet bedöms vara i behov av mer språkligt stöd och placeras på kursen Språkintroduktion till akademiska studier. I kursen fokuseras det akademiska språket i tal och skrift, och innehållet riktar sig specifikt till er som ska läsa kompletterande utbildning. 

Viktiga datum 2021

  • 11 maj – Informationsmöte i Zoom
  • 14 maj – Instruktion för muntligt test och texter för skriftligt test mejlas ut
  • 18 maj – Skriftligt inplaceringstest via hemsidan
  • 19 maj – Muntligt inplaceringstest genomförs i Zoom

Kontaktuppgifter

För frågor om din antagning till ULV, studievägledning och din individuella studieplan: kontakta ULV 

E-post: ulv@gu.se 

Telefon: 031-786 6916 (telefontid: onsdagar kl. 13–15)