Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studievägledare hum

Här kommer en sammanfattande text om kontaktpersoner till olika utbildningar likt den Handels har?

Ämnen

 • Idé- och lärdomshistoria
 • Religionsvetenskap och teologi

Kristina Svensson
E-post: kristina.svensson@lir.gu.se
Telefon: 031-786 4519

Ämnen

 • Litteraturvetenskap
 • Teaterstudier

Camilla Alvhage
E-post: studiev.litt@lir.gu.se
Telefon: 031-786 4580

Ämnen

 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Historia
 • Arkivvetenskap

Anna Ihr
E-post: svl@history.gu.se
Telefon: 031-786 5526

 

Ämnen

 • Filosofi
 • Lingvistik
 • Vetenskapsteori

Peter Johnsen
E-post: peter.johnsen@gu.se
Telefon: 031-786 5213

 

Ämnen

 • Barn- och ungdomskultur
 • Etnologi, Filmvetenskap
 • Genusvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Konst- och bildvetenskap
 • Kulturanalys
 • Kulturstudier
 • Scandinavian Cultural and Social Studies

Lise-Lotte Gustafsson
E-post: studievagledning@kultur.gu.se
Telefon: 031-786 5321

Ämnen

 • Svenska språket och svenska som andraspråk inom lärarutbildningar
 • Utbytesstudier

Elisabeth Andersson
E-post: lararutb.studievagl@svenska.gu.se
Telefon: 031-786 4469
 

Ämnen

 • Fristående kurser inom svenska och svenska som andraspråk
 • Magister/masterprogrammet i svenska som andraspråk
 • Språkkonsultprogrammet

Eléni Katsogiannos
E-post: kurser.studievagl@svenska.gu.se
Telefon: 031-786 5093
 

Ämnen

 • Afrikanska språk (inklusive somaliska och swahili)
 • Arabiska
 • Engelska
 • Franska
 • Grekiska
 • Latin
 • Japanska
 • Kinesiska
 • Slaviska språk (slaviska medeltidsstudier,
 • ryska, ukrainska)
 • Spanska
 • Tyska

Eva-Lena Axelsson
Vivian Byström
Malin Karlsson
Ann-Christin Undeby
E-post: studievagledning.(aktuelltspråk)@sprak.gu.se

Ämnen

 • Internationella språkprogrammet
 • Masterprogrammet språk och interkulturell kommunikation
 • Översättarprogrammet

E-post