Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Yrkesläraren Linda tillsammans med en elev på Transportprogrammet
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Yrkeslärarprogrammet

Program
Grundnivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L500
Ansökan stängd

Kort om programmet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller i yrkesutbildning i vuxenutbildningen. Yrkeslärarprogrammet är en lärarutbildning för dig med arbetslivserfarenhet som efterfrågas inom något eller några av de över 200 yrkesämnen som finns på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Om utbildningen

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som fokuserar på specifika yrkeslärarkunskaper. En stor del av utbildningen sker ute på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningens innehåll

I början av utbildningen knyts ditt yrkes­kunnande ihop med din roll och
ditt uppdrag som yrkeslärare. Under utbildningens gång fördjupar du din
didaktiska och ämnesdidaktiska kompetens och du läser kurser i följande
områden:      

 • Lärandeteorier och yrkeskunnande
 • sociala relationer
 • konflikthantering
  och ledarskap
 • specialpedagogik
 • styrdokument
 • bedömning och
  betygsättning
 • styrsystem
 • organisation och bedömning
 • utvecklingsarbete
  och aktionsforskning
 • utvärdering
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • yrkesdidaktiska tillämpningar.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Den del som kallas för VFU genomförs på en gymnasieskola eller inom
vuxenutbildningen inom det/de ämne du validerats för vid ansökan. Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och
utveckla din yrkeslärarroll, utifrån din yrkeserfarenhet och tillsammans
med de kunskaper som din utbildning gett dig. Du får möjlighet att
planera, genomföra, reflektera över och diskutera din egen undervisning. Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få
göra VFU i din tjänst. Vid kursstarten lämnar du förslag på placering av
din verksamhetsförlagda utbildning.

Kontakta vår studievägledare för mer information

ÖVRIG INFORMATION

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet kopplad till ämne.

Behörighetsprövning

Komplettera ansökan med behörighetsprövning via ValiWeb

För yrkeslärarutbildningen krävs att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. När du anmäler dig behöver du styrka din behörighet i varje yrkesämne som du anser dig vara behörig i. Förutom att göra din anmälan på www.antagning.se, måste du också göra en behörighetsprövning mot yrkesämnen.

Samtliga handlingar ska ha kommit in till ValiWeb senast 15 april om du söker till höstterminen och 15 oktober om du söker till vårterminen.

Läs mer om Behörighetsprövning

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I yrkeslärarprogrammet ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-veckorna är fördelade på tre VFU-kurser. Du kommer under VFU få praktisera dina teoretiska kunskaper och du kommer att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av handledare. VFU genomförs inom det/de ämnesbehörigheter du fått genom den validering som genomförs vid ansökan till programmet. 

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen och
att du behöver beställa ett utdrag ur Polismyndighetens
belastningsregister inför VFU.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Yrkeslärarprogrammet leder till behörighet för undervisning i gymnasial
utbildning, det vill säga gymnasiet, vuxengymnasiet och gymnasiesärskolan. Yrkesläraren undervisar elever i
yrkesämnen utifrån sina yrkeskunskaper. Som färdig lärare blir du den
som utifrån din yrkeskunskap ger eleverna en grund för yrkesverksamhet
och fortsatt yrkesutbildning.

Vidare studier

Studenter som har läst yrkeslärarprogrammet är, efter tre års yrkeserfarenhet i enlighet med examen,  behöriga att söka till specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på halvfart, distans.  Det finns även en flexibel variant av utbildningen på 2,5 år. Då läser du sista terminen på helfart (100%).

Studenterna träffas för föreläsningar, seminarier, workshoppar och examinationer på campus om totalt 5-6 dagar per termin på universitetet. Resten av utbildningstiden på universitetet sker mestadels på distans via den digitala lärplattformen Canvas, ofta genom basgrupper och med stöd av lärare. En tredjedel av utbildningen är  VFU på en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler