Länkstig

Webb- och mobilutveckling

Kurs
DIT341
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att behandla nyckelkoncept, tekniker och färdigheter för server- och klient-baserad webb- och mobilprogrammering, inklusive grundläggande- och avancerad teknik och ramverk för interaktiv fullstack webb-programmering (HTML,CSS, JavaScript). Begreppet responsiv design kommer att användas för att visa likheter och skillnader i webb- och mobilapplikationer. Genom denna kurs kommer studenterna att lära sig att utveckla webb- och mobilapplikationer med dynamiskt och interaktivt innehåll. Genom exemplet om webb- och mobilapplikationer diskuteras även principer för hur man skriver distribuerade applikationer i allmänhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kurserna DIT042 Objektorienterad programmering, 7,5 hp, och DIT032 Systematisk datahantering, 7,5 hp, eller motsvarande. Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.